שביל סובב כינרת

והיה כי ישאלך בנך, מהי חלוציות, עולות בדמיונך תמונות של מעדר, מגל וקלשון, זיעה וייבוש ביצות.

שביל סובב כינרת
שביל סובב כנרת

והיה כי ישאלך בנך, מהי חלוציות, עולות בדמיונך תמונות של מעדר, מגל וקלשון, זיעה וייבוש ביצות. עולות בדמיונך סיסמאות: "החלוץ איננו חי למען עצמו אלא…" "קום עם עובד הרם דגלך…". אולם אם תרצה לראות דוגמא חיה של חלוציות בוא אל הכינרת, חלוציות בימינו.

הכינרת הייתה מוזנחת ומלוכלכת, מגודרת בגדרות גבוהות ולא נגישה לציבור. קם הנוער חמוש במעדר ומזמרה, משור ומגרפה וסלל את שביל סובב כינרת. הנוער מכל גווני הציבור בישראל מגשים את החזון. שביל סובב כינרת יקיף את האגם, ינקה את הכינרת ויחבר אותה להיות אחת, נקייה ונגישה לכולם.

אפשר היה למחות כנגד המצב, בהפגנות, עצומות, תביעות, הנוער של סובב כינרת בחר בדרך של דוגמא אישית. בשקיות כחולות הם ניקו את הכינרת ובמעדר הם סללו את השביל. הדוגמא האישית של הנוער הביאה את הציבור הרחב ואת מקבלי ההחלטות להקשיב לכינרת.

איגוד ערים כינרת אשר קם ב-2008 בהחלטת ממשלה כדי לשנות את המצב בחופי הכינרת ופרש את חסותו על פרויקט נפלא זה. בעזרת הקהילות בסובב כינרת ומתנדבים, בעיקר בני נוער מכל רחבי הארץ אנחנו מקדמים את השביל לקראת החזון של הקפת כל הכינרת בשביל טיול רציף. צמוד לקו המים.

היום שביל סובב כינרת מקיף כמעט את האגם, כ87 אחוז מהשביל סומן על ידי הועדה לסימון שבילים. השביל עובר בכל החופים הציבוריים בחלק מבתי המלון ובחלק מהקיבוצים והוא ממשיך בדרכו לקטעים שעדיין סגורים בתקווה שיפתחו לקהל בעתיד הקרוב.

לחצו למידע ומקטעי השביל