נפתחה עונת הרחצה!


תחנות ההצלה יפעלו ב-13 חופים מוכרזים בין השעות 17:00-09:00. השנה נכנס לתוקף הפרויקט "חוף שקט" שבמסגרתו תיאסר השמעת מוסיקה והכנסת מערכות הגברה לחופים.