בשל תפוסה מלאה נסגרה לכניסת רכבים הכניסה לחופים גופרה, צאלון וכינר.


בשעה זו פוקדים את 15 חופי איגוד ערים כינרת כ- 12,000 נופשים.
בשל תפוסה מלאה נסגרה לכניסת רכבים הכניסה לחופים גופרה, צאלון וכינר.
ציבור הנופשים מוזמן להגיע לייתר חופי האיגוד

הנופשים מתבקשים לרחוץ רק בחופים המוכרזים, באזור סוכות ההצלה, בשעות פעילות המצילים ותוך הידיעות להוראותיהם. כמו כן מתבקש שלא להכנס למים תחת השפעת אלכוהול ו/או על מזרנים.