החל פרויקט שיקום קטע מנהר הירדן הסמוך לגשר הפקק

בשבועות האחרונים החל ביצוע שלב א', פיילוט לשיקום קטע מתוואי הירדן, באזור גשר הפקק, בהשקעה של כ- 3 מיליון שקלים בשיתוף המועצה האזורית גליל עליון ובמימון הקרן לשטחים פתוחים ואגף הניקוז ברשות הכינרת. עם סיום שיקום מקטע זה, צפויה הרחבת העבודות, כשבתוכנית שיקום נרחב של כל תוואי הירדן באורך 16 ק"מ משתי גדות הנחל.

החל פרויקט שיקום קטע מנהר הירדן הסמוך לגשר הפקק
פרויקט שיקום מקטע מנהר הירדן בסמוך לגשר הפקק

המקטע הינו בתעלה המזרחית של הירדן, בסמוך לחיבור נחל דישון לירדן וזוכה לשם חניון נחל דישון. בין היתר מתבצעות עבודות של הנמכת והנגשת גדות הנחל, יצירת נפתולים בערוץ, יצירת בתי גידול לחים, שיקום תוואי הנחל, העתקת עצים, הקמת חניון יום, יצירת שביל הליכה לאורך הנחל, הקמת מתחמי שירותים, יצירת חייץ בין מתחם החניה לקו המים ולנופשים בנחל וכדומה.

על פי התוכנית, עם סיום העבודות במקטע זה, תורחב התוכנית בכפוף לאישור תקציבי, כשבתוכנית העתידית יבוצעו עבודות לאורך כל תוואי הירדן כ- 16 קילומטרים, כשעלויות הפרויקט נמצאות בימים אלו בשלבי הערכת אומדן וצפויות להיות בשווי עשרות מיליוני שקלים.