גמלאי הסתדרות המורים מבקרים במעבדה השטה

קבוצה של כ- 80 גמלאי הסתדרות המורים הגיעו לפעילות חוויתית ולימודית במעבדה השטה של רשות הכינרת, הספינה מפליגה מנמל עין גב ומספקת מידע סביבתי ואקולוגי תוך פעילות חוויתית.

גמלאי הסתדרות המורים מבקרים במעבדה השטה
גמלאי הסתדרות המורים במעבדה השטה

מדריכי המעבדה הסבירו על חשיבות השמירה על מקורות המים, כיצד נבדקים איכות המים, מבצעים תצפיות על היצורים הזעירים במי האגם וסקרו את מיני הצומח סביב האגם ובשביל סובב כינרת.
הפעליות במעבדה השטה מותאמת לקהל המשתנה – ילדים, תלמידים, בני נוער, ועדע עובדים, וגמלאים.