מכרזים

רשות ניקוז ונחלים כינרת מזמינה את בעלי המקצוע השונים והרלוונטיים להתמודד למכרזים המפורסמים מטה.

במדור זה מפורסמת רשימת תחומי העבודה של מאגר הקבלנים/ספקים של רשות ניקוז כינרת. כל מי שמעוניין להצטרף למאגר ועומד באמות המידה הנדרשות, יכול להגיש בקשה לוועדת המכרזים בדואר או בדוא"ל: [email protected]

לרשימת תחומי העבודה של מאגר הקבלנים/ספקים לחצו כאן
תיבות המכרזים ממוקמות במשרדי רשות ניקוז ונחלים כינרת, צמח.

הזמנה להצטרפות למאגר מתכננים/יועצים
לבצוע עבודות תכנון, ייעוץ, ניהול ופיקוח, מדידות ושרותים שונים עבור רשות ניקוז כינרת

מכתב הזמנה להצטרפות למאגר מתכננים / יועצים של רשות ניקוז ונחלים כינרת ואיגוד ערים כינרת בתחום "חברה מנהלת"


מכתב הזמנה להצטרפות למאגר בתחום הפרסום: עדכון 7/1/18

פירסום קול קורא להצטרפות למאגר ספקים של רשות הכינרת עבור איגוד ערים כינרת למתן שירותי פרסום: מעודכן מיום 7.1.18

מכרזים פעילים

מכרזים שהסתיימו