מכרזים

רשות ניקוז ונחלים כינרת מזמינה את בעלי המקצוע השונים והרלוונטיים להתמודד למכרזים המפורסמים מטה.

במדור זה מפורסמת רשימת תחומי העבודה של מאגר הקבלנים/ספקים של רשות ניקוז כינרת. כל מי שמעוניין להצטרף למאגר ועומד באמות המידה הנדרשות, יכול להגיש בקשה לוועדת המכרזים בדואר או בדוא"ל: [email protected]

לרשימת תחומי העבודה של מאגר הקבלנים/ספקים לחצו כאן
תיבות המכרזים ממוקמות במשרדי רשות ניקוז ונחלים כינרת, צמח.

הזמנה להצטרפות למאגר מתכננים/יועצים
לבצוע עבודות תכנון, ייעוץ, ניהול ופיקוח, מדידות ושרותים שונים עבור רשות ניקוז כינרת

מכתב הזמנה להצטרפות למאגר מתכננים / יועצים של רשות ניקוז ונחלים כינרת ואיגוד ערים כינרת בתחום "חברה מנהלת"


מכרזים שהסתיימו

מכרז 11/2017
למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי כינרת המוכרזים לרחצה

פרסום מכרז 11/2017

מכרז 4/2017
עם הליך תחרותי נוסף
לתפעול חניוני חוף וחוף רחצה גופרה

מכרז 4-2017
לתפעול חניון חוף וחוף רחצה – חוף גופרה

תשובות לשאלות

מכרז 18/2016
לביצוע עבודות בניה בחוף דוגה בכינרת

הודעה בדבר תיקון סופר למכרז 18/2016

מכרז 25/2016
למתן שירותי ניקיון בחופי הכינרת

מכרז מס' 21/2016
לביצוע קו סניקה לביוב מחוף כורסי לחוף צאלון

מכרז 08/2016
למתן שירותי תכנון וייעוץ הנדסי עבור רשות ניקוז כינרת בתחום מפעלי ניקוז, שימור קרקע ושיקום נחלים

מכרז 07/16
לביצוע עבודות חשמל, תאורה ותקשורת בחוף דוגה שבצפון מזרח הכינרת

מכרז 01/16
לביצוע עבודות שיקום ופיתוח בחוף דוגה שבצפון מזרח הכינרת

מכרז 07/2015
מכרז לביצוע הנחת צנרת לביצוע אספקת מי כיבוי אש בחוף דוגית

מכרז 08/2015
מכרז לביצוע הסדרת מעגל תנועה בצומת צאלון, כביש 92, סובב כינרת