Coming soon ...

מינהלת הכינרת

ברוכים הבאים לאתר הבית של "מינהלת הכנרת".

"מינהלת הכינרת" הוקמה כגוף ממלכתי בשנת 1969 במטרה למנוע זיהום באגן היקוות הכינרת ובכינרת עצמה ולשמור על איכות מימיה כדי שתוכל לשמש מקור בר-קיימא לאספקת מים שפירים למשק המים הארצי.

"מינהלת הכנרת" פועלת כחלק מ"רשות ניקוז ונחלים כנרת" לשמירת איכות המים בכנרת ובמקורות המים המזינים אותה.

פעילותה של מינהלת הכנרת, משתרעת על פני כל תחום אגן היקוות הכנרת שבגבולות מדינת ישראל, פעילות זו ממומנת ע"י "הרשות הממשלתית למים וביוב" ומתואמת אתה.

באתר תוכלו למצוא מידע בנושאים השונים הקשורים לכנרת ולאגן ההיקוות שלה, כגון: מפלס הכנרת, האגם, הכנרת במשק המים הארצי, מימשק הדייג בכנרת, איכות המים ועוד נושאים רבים ומגוונים.

כמו כן תמצאו באתר מידע על פעילותה של "מינהלת הכנרת" למניעת זיהום מקורות המים באגן ולשמירת איכות המים באגם במטרה להמשיך ולאפשר את השימוש הראוי במי הכנרת – מקור מים אסטרטגי של מדינת ישראל – כמי גלם למי שתייה.

למידע נוסף ניתן לפנות למשרדי מנהלת הכנרת על ידי לחיצה על קישור זה


-208.80
קו אדום עליון
המפלס הנוכחי
-213.505
4.705 (מקו האדום העליון)
0.505 (מקו האדום התחתון)
המפלס נותר ללא שינוי מהמדידה הקודמת
-213.00
קו אדום תחתון

השקת הספר החדש "נחלים ומים בגליל העליון"

הספר מציג ב- 319 עמודיו, את התפתחות הנחלים בגליל, מהעידנים הגיאולוגים הקדומים עד היום תוך התמקדות בנופי הנחלים והמים.

מבצע "יצאת נקי- יצאת חינם" חוזר בשבועות!

המבצע של איגוד ערים כינרת שהושק בקיץ שעבר ישוב ביום שבת, 11.6 בחוף דוגית וביום ראשון, 12.6 בחופים חלוקים ולבנון

הידעת?

בחלוקת השבטים בתקופת ההתנחלות, שבט נפתלי קיבל את הכנרת

דיווח על מפגע

הרשמה לדיוור אלקטרוני

יש למלא את כל השדות באופן תקין.
קו סובב כינרת
שומרי הנחל