טיילות ותיירות

חיפוש מסלולים

נחל השומר- צפונית לכפר גלעדי

המסלול: מאזור החניה נלך מערבה בשביל דרוך היטב. בפיצול השביל אפשר להמשיך ישר במעלה נחל השומר (400 מ' עד לריכוזי הצבעונים היפים) ולחזור באותה דרך, אפשר גם לפנות תחילה שמאלה ולעלות לאתר עתיקות בשם חרבת נוחה, וממנו לרדת אחר-כך ישר אל ריכוזי הצבעונים הצפופים ביותר, ולחזור לאורך הנחל.

צבעוני ההרים הוא גיאופיט מרשים בפריחתו ממשפחת השושניים, הצבעוני פורח מוקדם באביב בין פברואר לאפריל, עמוד התפרחת זקוף ומגיע לגובה של עד 40 ס"מ בראשו נישא פרח אדום בודד שצבעו אדום עז. הצבעוני מהוה מקור לטיפוח של מאות זני-תרבות מזה מאות שנים. מובן שהוא פרח מוגן ואין לקוטפו.

ומה עוד?
תורמוסים החלו את פריחתם לאורך כביש גדות , בנחל משגב ובתל אבל בית-מעכה התחילו כבר לפרוח פרחיו האדירים של האיריס הנצרתי.