חוק הסדרת חופי הכינרת

איגוד ערים כינרת פועל מתוקף "חוק הסדרת חופי הכינרת", ומתוך כך חוקקו מספר חוקי עזר לחופי הכינרת

חוק הסדרת חופי הכינרת

דו"ח מבקר המדינה לשנת 2004 מצא ליקויים רבים באופן ניהול חופי הכינרת. בין הליקויים היו סגירת וחסימת חופי הכינרת ומניעת גישה חופשית לחלקים נרחבים ממנה; הקמת גדרות בלא היתרי בניה כחוק המונעות מהציבור מעבר חופשי; פעילות אכיפה דלה נגד מחזיקי חופים ללא חוזה. ההתקשרויות החוזיות עם מפעילי החופים נערכו ללא מכרז בניגוד לחוק חובת המכרזים. לדברי המבקר, נופשים שביקשו לשהות בחופים רק שעה- שעתיים נדרשו לשלם עבור חניה יומית. כמו כן, מבדיקת המבקר עלה, כי ישנם חופים שאף גבו בניגוד לחוק תשלום מהולכי רגל. ברקע כל זאת, מצב תשתיות התחבורה, המים והביוב היה ירוד ביותר.

ב- 8 באפריל 2008 התפרסם "חוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת", שבמסגרתו הוקם איגוד ערים כינרת. בחוק נקבע, כי זרוע הביצוע של האיגוד תהיה רשות ניקוז ונחלים כינרת.

מרגע הקמת איגוד ערים כינרת מצב פני החופים השתנה. חופי הכינרת הוחזרו לציבור, תנאי החופים טופלו ומתוחזקים באופן קבוע וניהול החופים מתבצע ביד רמה.

מתוקף הסמכות שניתנה לאיגוד ערים כינרת בחוק הסדרתחופי הכינרת, חוקק האיגוד חוקי עזר להסדרת הרחצה והשהות בחופים:

חוק עזר הסדרת הרחצה בכינרת

חוק עזר העמדת רכב וחנייתו

כיום מקודם חוק עזר נוסף לאיגוד ערים כינרת – חוק עזר למניעת רעש