סיום עונת הרחצה

ביום ב' 30.10.16 תסתיים עונת הרחצה בכינרת ותופסק פעילות תחנות ההצלה בחופים: צינברי, שקמים, חוקוק צפון, מפרץ אמנון, דוגית, כינר, צאלון-גולן, לבנון, חלוקים וגופרה.

סוף עונת הרחצה, רשות הכינרת