מארג המזון בכינרת

הבנת מארג המזון של הכינרת קשורה קשר הדוק לניהול האגם ואיכות מימיו. בכדי להבין את מארג המזון בכינרת, נכיר תחילה את החוליות המרכיבות אותו.

למאמר בנושא מארג המזון בכינרת לחץ