Coming soon ...

איגוד ערים כינרת

אגף סובב כינרת החל לפעול בשנת 2008 כזרוע הביצוע של איגוד ערים כינרת – עם פרסומו ברשומות חוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת  (התשס"ח, 2008). על האיגוד ליזום פעולות, שנועדו להסדיר את ההפעלה התקינה של כלל החופים הציבוריים סביב הכינרת וכן לפקח על ביצוע חוק חופי הכינרת ועוד 23 חוקים ופקודות, הנוגעים להסדרת הפעילות בחופי הכינרת ובמימיה.

באגף סובב כינרת ישנן שלוש יחידות פעילות: יחידת תכנון והנדסה יוזמת  ומקדמת פרויקטים בסובב כינרת משלב התכנון ועד לביצוע וכן יוזמת ומנהלת הליכי תכנון ברמות שונות - החל משינויי תב"ע נקודתיים ועד לשינוי כולל בתמ"א 13 ועוד. יחידת ניהול החופים עוסקת בניהול השוטף של חופי הכינרת המוסדרים והפתוחים אשר בתחום השיפוט של איגוד ערים כינרת. הניהול השוטף כולל עבודות תחזוקת תשתיות וניקיון, רישוי עסקים, הקמת תחנות הצלה ועוד. יחידת הפיקוח והאכיפה באגף סובב כינרת עוסקת באכיפת החוקים והתקנות, המופיעים בתוספת השנייה לחוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת, ומקיימת שיתוף פעולה עם משטרת ישראל, רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה ועוד.


תעודת הוקרה הוענקה לרשות הכינרת מיחידת הצוללנים של משטרת ישראל

יחידת הצוללנים של משטרת ישראל, העניקה תעודת הוקרה לרשות הכינרת על שיתוף פעולה והרתמות מיידית לשם חילוץ ואיתור נעדרים באגם הלאומי.

הנחיות לציבור הנופשים בחופים

רגע לפני פתיחת הקיץ באופן רשמי, באיגוד ערים כינרת ורשות הכינרת מפרסמים הנחיות ל'רחצה בטוחה' בחופי הכינרת וקוראים לציבור הנופשים להישמע להנחיות. מידי שנה פוקדים את חופי איגוד ערים כינרת סביב האגם הלאומי מעל 2,000,000 נופשים וברשות מסבירים: "אנחנו קוראים לציבור להגיע וליהנות מהחופים המדהימים מול האגם הלאומי, אך מבקשים, שמרו על הכללים על מנת שהבילוי יסתיים בשלום".

הידעת?

חופי הכינרת עוברים מהפכה. חלק מחופי הכינרת כבר עברו לתפעול איגוד ערים כינרת אשר יבטיח את האינטרס הציבורי בחופים ובקרוב אף יושק תעריף חדש לחנייה בחופים

דיווח על מפגע

הרשמה לדיוור אלקטרוני

יש למלא את כל השדות באופן תקין.
שומרי הנחל