Coming soon ...

איגוד ערים כינרת

אגף סובב כינרת החל לפעול בשנת 2008 כזרוע הביצוע של איגוד ערים כינרת – עם פרסומו ברשומות חוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת  (התשס"ח, 2008). על האיגוד ליזום פעולות, שנועדו להסדיר את ההפעלה התקינה של כלל החופים הציבוריים סביב הכינרת וכן לפקח על ביצוע חוק חופי הכינרת ועוד 23 חוקים ופקודות, הנוגעים להסדרת הפעילות בחופי הכינרת ובמימיה.

באגף סובב כינרת ישנן שלוש יחידות פעילות: יחידת תכנון והנדסה יוזמת  ומקדמת פרויקטים בסובב כינרת משלב התכנון ועד לביצוע וכן יוזמת ומנהלת הליכי תכנון ברמות שונות - החל משינויי תב"ע נקודתיים ועד לשינוי כולל בתמ"א 13 ועוד. יחידת ניהול החופים עוסקת בניהול השוטף של חופי הכינרת המוסדרים והפתוחים אשר בתחום השיפוט של איגוד ערים כינרת. הניהול השוטף כולל עבודות תחזוקת תשתיות וניקיון, רישוי עסקים, הקמת תחנות הצלה ועוד. יחידת הפיקוח והאכיפה באגף סובב כינרת עוסקת באכיפת החוקים והתקנות, המופיעים בתוספת השנייה לחוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת, ומקיימת שיתוף פעולה עם משטרת ישראל, רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה ועוד.


שיקום נחל יבנאל

בימים אלו מתבצעים פרוייקטים רבים לאורך תוואי הירדן כולו ובנחלים שונים בגליל, בגולן ובעמק הירדן. בפרויקט משותף של רשות הכינרת ומשרד החקלאות וכחלק מעבודות שימור קרקע באגף ניקוז של רשות הכינרת, פועלים בשבועות האחרונים לשיקום נחל יבנאל בפרויקט שעלותו כ- 250,000 שקלים.

איזה חוף הכי מתאים לכם?

אגם הכינרת מהוה מוקד משיכה לאלפי ישראלים, לקראת חופשת הקיץ הקרבה קיבצנו לכם מספר חופים לבחירתכם ובהתאם להעדפותיכם: חוף שקט, מתאים לזוגות, למשפחות, לצעירים, לבעלי מוגבלויות ואפילו לצמחונים שבנינו…

הידעת?

הנהיגה בחוף פוגעת בתוואי החוף, בבעלי החיים השוכנים בו ובהנאת המתרחצים והנופשים בחוף ויותר מכך- אסורה על פי חוק!

דיווח על מפגע

הרשמה לדיוור אלקטרוני

יש למלא את כל השדות באופן תקין.
שומרי הנחל