Coming soon ...

אגף חינוך, קהילה והסברה

אגף חינוך, קהילה והסברה דואג לטיפוח, שימור והעלאת המודעות לחשיבות וייחודיות הכינרת ואגן ההיקוות שלה, תוך יצירת שינוי התנהגותי המבטא מודעות סביבתית. האגף נותן מענה לרשות ניקוז ונחלים כינרת על כל אגפיה בכל הנושאים הקשורים לחינוך, הסברה ודוברות.

פעילות החינוך וההסברה נגזרת מהיעדים המרכזיים של שלושת האגפים, תוך ראייה מערכתית של כל השותפים, ביניהם שיקום, הסדרה ותחזוקה של נחלים, מניעת זיהומים באגן ההיקוות ובאגם, שמירת איכות מי הכינרת כמקור מים ראוי וחיסכון במים, הסברה בחופים, נגישות הציבור, טיפוח החופים, ניקיון, מודעות לחוקים ולכללים המופעלים בכינרת.
אגף חינוך, קהילה והסברה מרכז מספר פרויקטים, העיקריים שבהם: שומרי הנחל, פרויקט אקו- כינרת המעבדה השטה, הולכים על נקי- זו הכינרת שלנו ושביל סובב כינרת.

יצאת נקי יצאת חינם

מבצע "יצאת נקי יצאת חינם" חוזר זו השנה השלישית ובתחושת הצלחה גדולה, השינוי מורגש ונעים הרבה יותר לנפוש בכינרת, מוזמנים להצטרף ולהשתתף במבצע בשבתות אוגוסט.

הצעה לטיול משפחתי: כפר נחום לטבחה

המקטע מכפר נחום לטבחה המתאים לכל המשפחה וכולל תצפית מרהיבה על הכינרת, עופות מים ושפני סלע ומסתיים בהפתעה צוננת במפל הנסתר שנוצר מבאר ארטזית שוצפת.

הידעת?

איגוד ערים כינרת ומשרד הפנים הקימו תחנות עזרה ראשונה בחופי "צינברי" ו "שקמים". בקרוב יופעלו עוד 2 תחנות הצלה ניידות

דיווח על מפגע

הרשמה לדיוור אלקטרוני

יש למלא את כל השדות באופן תקין.
שומרי הנחל