פעילות אקו כינרת לחטיבה עליונה

תכנית הסיור הלימודי מתואמת עם המורה המזמין, ומשולבת ברצף ההוראה שלו. הסיור בדגש נבחר, לפי מקצוע הלימוד בו נערך ותחום ההתמחות של התלמידים המשתתפים: סיור בדגש ביולוגיה, כימיה, אקולוגיה, גיאוגרפיה. ההנחיה ע"י מדריכם מקצועיים בעלי השכלה אקדמית בתחום, מנוסים ובקיאים בנושא הכינרת. סיור ממוקד, שכולל הפעלות בשני חופים והפלגה, אורך עד 5 שעות. לבדיקות מעבדתיות (בשטח או במעבדה) נדרש זמן נוסף (עד 8 שעות).

פעילות במסגרת לימודי ביולוגיה סיורים במסגרת ה"ביודע", "ביוחקר" ו"ביוסיור". השוואת בתי גידול.

הצעת תכנית: חוף חולי

ליטוראל:

 • דיגום  גורמים ביוטיים:  מסגרות 1 מ"ר ; שקילה של תשתית וסינונה
 • הגדרה של רכיכות לפי קונכיותיהם
 • התאמות

רצועת החוף:   

 • חיגור + הכרות עם צמחיית חופים.
 • גורמים אביוטיים: אור, לחות אוויר, לחות קרקע (הסבר), טמפרטורת אוויר, טמפרטורת קרקע
 • התאמות צמחים לבית הגידול.

 • תופעות:

 • צמחיה מוצפת: הגבוהים שורדים
 • התרבות ווגטטיבית של קנה באמצעות שלוחות, בשטחים מתפנים
 • [קניבליזם בסהרונית]
 • [הטלת סהרונית על קונכיות שחריר]
 • [מדד זוחל: פיתוח שורשי ציפה בהתאם לעומק]

[מעגן דיג. התאמה של דג לסביבה מימית. היווצרות בית גידול]

חוף אבני

 • איפיון האבנים שעליהם מופיעים היצורים החיים. מדידת האבנים + חישוב צפיפות הפרטים שעליהם. איסוף יצורים
 • שקילה של תשתית וסינונה
 • דיגום מים, מדידת טמפ' וקיבוע חמצן.

גוף המים – הפלגה ב"מעבדה שטה"

 • גורמים אביוטיים: מדידת ריכוז החמצן והטמפרטורה בעומקים שונים
 • גורמים ביוטיים: לכידת פלנקטון ובחינתו
 • דיגום מים מן העומק (דיגום קרקעית. מדידת עכירות)

מעבדה

 • בדיקת הגורמים האביוטיים: חמצן, פחמן דו חמצני, אמוניה, מוליכות-מליחות, pH
 • העדפת אור/חושך ע"י השטצד
 • העדפת מזון ע"י שטצד
 • השפעת תוספת צמחית לכנרת על איכות המים – העמדת ניסוי
 • השפעת מליחות על שטצד – העמדת ניסוי
 • השפעת גרודת חלודה / אבקת ברזל  על שטצד
 • ניסויים שמוצעים ע"י התלמידים

פעילות במסגרת לימודי כימיהדיגום מים ממקורות משמעותיים במערכת הכינרת ובדיקתם.

הצעת תכנית:

הקפת הכנרת ממזרח. במהלך הנסיעה: הסברים על  הנקרה בדרך (מלווים בדף לתלמיד).

 • חוף כינרת – סוגי חופים.
 • נביעת מים עשירים בגופרית.  דיגום 1
 • ירדן נכנס לכנרת. דיגום 2
 • תצפית: השימושים השונים במי האגם והשפעתם על איכות המים
 • מעגן דיג, חוף חולי – צמחייה מוצפת. דיגום  4, 5 , 6
 • הפלגה ב"מעבדה שטה": דיגום מעומקים שונים, פלנקטון, טמפ' וחמצן בפרופיל המים (שיכוב) דיגום 7 .
 • נסיעה דרומה ובמהלכה דיגומים בחמי טבריה (במידה שעין גופרה לא נדגמה)
 • מוביל המים המלוחים [ 3 ]  – הסבר + דיגום מ"מ  עם ביוב, מדרום לטבריה. דיגום 8
 • מעבדה  –   הקדמה: שיטות מדידה
 • בדיקות איכות למי הדגימות: בקבוצות – משחק זיהוי

פעילות במסגרת לימודי גיאוגרפיה

מקומה של הכנרת במשק המים של ישראל, ממעיין לים, והחוף שביניהם, המים בהסכם השלום עם ממלכת ירדן.

הצעת תכנית:

הקפת הכנרת באוטובוס ובמהלכה הסברים.  חניות באתרים משמעותיים.

 • תצפית מונחית:  מקומה של הכנרת באגן ההיקוות;   שימושים שונים באגם
 • חופי הכנרת: חוף אבני; חוף טיני. חופים מזרחיים (בזלת); חופים מערביים (גיר).
 • מעיין מים מלוחים בחוף האגם –  בעיית המליחות בכנרת:  הסבר + דיגום ובדיקת מליחות
 • ירדן צפוני
 • מוביל המים המלוחים – הסבר, דיגום. חיידקים.
 • מעגן דיג: דיג ודגים באגם.   חוף כנרת. צמחיה מוצפת/חשופה לסרוגין בשל השינויים במיפלס.
 • הפלגה מודרכת בכנרת ב"מעבדה שטה" : דיגום מים מהעומק; דיגום קרקעית; מדידת טמפ' וריכוז חמצן בפרופיל המים; דיגום פלנקטון ובחינתו
 • סכר דגניה.
 • בית גבריאל: המים בהסכם השלום עם ממלכת ירדן – תצפית על צינור עודפי ירמוכים;

פעילות במסגרת לימודי ביוטכנולוגיה מיקרוביולוגיה במיקרו-ים: שימוש בחיידקים לטיהור ולמיחזור של מים;  חיידקים במוביל המים המלוחים, בהשוואה לכנרת.

 • הצעת תכנית:

 • חוף כינרת  – סוגי חופים.
 • נביעת מים עשירים בגופרית [דיגום 1]
 • ירדן נכנס לכנרת: דיגום 2
 • תצפית: השימושים השונים במי האגם והשפעתם על איכות המים
 • החוה לאיכלוס דגים – מקומם של הדגים במארג המזון. ניקוי מי הבריכות במסנן ביולוגי   [3]
 • מעבדת תרביות ריקמה, גינוסר –   הרצאה + הדגמות  (בננות )
 • מעגן סירות –  היווצרות בית גידול. (איזכור: שימוש בחיידקים לניקוי דליפות נפט). [דיגום 4]
 • הפלגה ב"מעבדה שטה": דיגום מעומקים שונים, פלנקטון, טמפ' וחמצן בפרופיל המים (שיכוב) [דיגום 5,6] .
 • מוביל המים המלוחים [ 7 ]  – הסבר + דיגום מ"מ  עם ביוב, מדרום לטבריה. דיגום 8
 • במעבדה –        בדיקות איכות למי הדגימות: בקבוצות – משחק זיהוי
 • סיכום + הרצאה והדגמות: שימוש בחיידקים מאירים לבדיקת איכות מים

פעילות במסגרת לימודי מדעי הסביבה

סדנאות סביבתיות:

 עיר לחוף אגם

 הכנרת כמערכת אקולוגית

 הכנרת במשק המים של ישראל

 איכות מים – מאגם טבעי למי שתיה

אקוטופ כיתתי – מחנה אקוטופ – היבטים שונים של מעורבות האדם בכנרת. איסוף נתונים ב 3 – 4 ימים מרוכזים.

דוגמא לתכנית סדנה סביבתית בנושא איכות מים –

הקפת הכנרת ובמהלכה הסברים באוטובוס ועצירה לפעילויות בתחנות משמעותיות. התלמידים עוקבים אחר ההסברים תוך מילוי דף עבודה.

 • תצפית מונחית: הכנרת – שימושים שונים באגם
 • מעיין מים מלוחים בחוף האגם – הסבר + הדגמת דיגום ובדיקת מליחות
 • ירדן צפוני – דיגום
 • מוביל המים המלוחים – הסבר, דיגום.
 • מעגן דיג. חוף כנרת. צמחיה מוצפת בשל עליית המיפלס.
 • בחינת גוף המים במהלך הפלגה בכנרת ב"מעבדה שטה" : דיגום מים מהעומק; דיגום קרקעית; מדידת טמפ' וריכוז חמצן בפרופיל המים; דיגום פלנקטון ובחינתו
 • סכר דגניה.
 • מעבדת המכללה / "מעבדת שדה":   –  הרכבת מסנן (הדגמה).

 • בדיקות איכות המים שנדגמו. במעבדת המכללה יש אפשרות לבצע את הפעילות בדרך הבאה:  צוותי תלמידים מקבלים את הדגימות כנעלמים. לפי תוצאות הבדיקות שהם עורכים הם "מנחשים" את מקור הדגימה.

 "יום כינרת" בטיולים השנתיים

טיולי חוויה סביב האגם הגדול בישראל 

המסלולים מותאמים לגיל המטיילים ולנושאים הנלמדים בבית הספר.

בכל הסיורים ניתן לשלב הפלגה בכינרת

חוויה חד פעמית להכרות עם אגם המופלא.

לתיאומים יש ליצור קשר בטל': 04-8591925 או בדוא"ל: [email protected]