אגף חינוך והסברה

אגף חינוך קהילה והסברה ברשות ניקוז ונחלים כינרת – מינהלת הכינרת הוקם בשנת 2009.

תפקיד האגף לדאוג לטיפוח, שימור והעלאת המודעות לחשיבות וייחודיות הכינרת ואגן ההיקוות שלה, תוך יצירת שינוי התנהגותי המבטא מודעות סביבתית .

האגף נותן מענה לרשות ניקוז ונחלים כינרת ובכלל זה מנהלת הכינרת ואגף סובב כינרת , הפועל כזרוע הביצוע של איגוד ערים כינרת, בכל הנושאים הקשורים לחינוך, הסברה ודוברות .

פעילות החינוך וההסברה נגזרת  מהיעדים המרכזיים של שלושת האגפים, תוך ראייה מערכתית של כל השותפים:

רשות ניקוז כינרת: שיקום, הסדרה ותחזוקה של נחלים, מניעת נזקי שיטפונות בעיות סחף ושימור קרקע (רשות ניקוז, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה)

מנהלת הכינרת: מניעת זיהום באגן ההיקוות ובאגם, שמירת איכות מי הכינרת כמקור מים ראוי וחיסכון במים (מנהלת הכינרת, רשות המים)

אגף סובב כינרת עבור איגוד ערים כינרת: ניהול החופים, נגישות הציבור, טיפוח החופים,  ניקיון, מודעות לחוקים ולכללים המופעלים בכינרת כמו:  איסור נהיגה, הגבלות שיט (האגף לניהול חופים, איגוד ערים) .

אגף חינוך קהילה והסברה מורכב משלוש יחידות משנה:

חינוך- עבודה מול מערכת החינוך הפורמלית

קהילה – עבודה מול קהילות באזור הכינרת ואגן ההיקוות, בעיקר בחינוך הלא פורמלי

הסברה, דוברות ויח"צ – מיצוב האירגון תוך יצירת מודעות ואהדה לפעילותו מתן שרות הסברתי לקהל המבקרים בכינרת ובאגן ההיקוות.