Coming soon ...

הידעת?

בעונת ההטלה של האמנונים, המתחילה באמצע אפריל ומסתיימת באמצע יוני, הדייג באזור בקעת הבטיחה (בית ציידא) אסור

דיווח על מפגע

הרשמה לדיוור אלקטרוני

יש למלא את כל השדות באופן תקין.
מוקד כינרת
שומרי הנחל