Coming soon ...

הידעת?

משמר הסביבה כינרת הוא גוף התנדבותי שהוקם ע"י איגוד ערים כינרת, המשרד להגנת הסביבה ומשטרת ישראל במטרה לשמור על הסדר בחופים, הניקיון ואיכות הסביבה החופית

דיווח על מפגע

הרשמה לדיוור אלקטרוני

יש למלא את כל השדות באופן תקין.
מוקד כינרת
שומרי הנחל