Coming soon ...

הידעת?

איך עושים קומזיץ בחוף? מביאים כלי שאפשר להבעיר בו אש מבלי שישרף (למשל חצי חבית) את השאריות לאחר כיבוי משליכים לפח

דיווח על מפגע

הרשמה לדיוור אלקטרוני

יש למלא את כל השדות באופן תקין.
מוקד כינרת
שומרי הנחל