Coming soon ...

הידעת?

שביל סובב כינרת מקיף את הכינרת במסלול של 60 ק"מ במטרה להבטיח את נגישות הציבור לחופים. מוזמנים לצפות במקטעי השביל הפתוחים לציבור בדף השביל באתר

דיווח על מפגע

הרשמה לדיוור אלקטרוני

יש למלא את כל השדות באופן תקין.
שביל סובב כינרת
שומרי הנחל