שעות מתן שירותי ההצלה בחופי איגוד ערים כינרת עד השעה 19:00, לרבות החוף הנפרד – חוף כינר. במקביל, יופעל קו סובב כינרת ללא תשלום


'קו סובב כינרת', ינייד נופשים, ללא תשלום מתחנת גליל סנטר בטבריה אל כל חופי הכינרת ובחזרה, בין השעות 10:00-20:00, מתאריך י"א באב ועד י"ג באלול.