ע"פ נתוני השרות ההידרולוגי ברשות המים במערכת הגשם האחרונה (בין 5 ל- 7 בינואר) עלה מפלס הכינרת ב- 7.5 ס"מ


בעיקר מגשם ישיר שירד על הכינרת.
כמות הגשם המצטברת באגן היקוות הכינרת עד 7.1.18 מהווה 71% מהממוצע הרב שנתי לתקופה זו