נערכים למערכת החורפית


בוצעו עבודות תחזוקה שונות מתוך מאמץ לשמור על תקינות התעלות והמתקנים השונים, במצב של גשמים עזים כצפוי במערכת הקרובה. לקראת ימי החורף הושלמו באגף ניקוז ברשות הכינרת עבודות לשימור קרקע חקלאית בצפון וכן פרויקטים להגדלת קיבולת המים במקטעים השונים לאורך הירדן.

על פי הערכות הימים הקרובים ילוו במשקעים רבים שיסייעו לחידוש הזרימה בנחלים, מילוי מאגרי המים והכינרת והשקיית כלל מטעי ושדות הגידולים החקלאיים ושדות הבר המשוועים למים