מצופי קו ה- 300 מטר מוקמו מחדש


מידי שנה, בסמוך לפתיחת עונת הרחצה, צוותי רשות הכינרת יחד עם ספינת הפיקוח והאכיפה וצוללנים מיוחדים, פועלים על מנת למקם מחדש את עשרות המצופים המסמלים את קו ה-300 מטר בתוך האגם.

השבוע, בעיצומו של חודש דצמבר, לאור מיעוט הגשמים, נאלצנו להקדים את הזזת המצופים ולמקמם מחדש, שכן חלק מהמצופים התקרבו לחופי הכינרת עד לכ-50 מטרים מקו החוף.