הולכים על נקי

תוכנית חינוכית-סביבתית-קהילתית

הולכים על נקי
holchim al naki (800 x 600)

התוכנית החינוכית "הולכים על נקי – זו הכינרת שלנו" החלה את פעילותה בקרב בתי ספר הממוקמים במרחב סובב כינרת בשנת 2007 במימון המשרד להגנת הסביבה ובהפעלת החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים. כיום התוכנית מנוהלת ומתוקצבת על ידי המשרד להגנת הסביבה, רשות ניקוז ונחלים כינרת ואיגוד ערים כינרת.

הכינרת היא "ימת החיים" של ישראל, היא צרובה בתודעה הישראלית וירידת המפלס בה משפיעה באופן ישיר על מצב הרוח הלאומי של כולנו.

יחד עם זאת, ואולי בגלל זה, הכינרת היא אבן שואבת לתיירות ברוב ימות השנה.

הפעילות הצפופה ביותר, הקשורה לכינרת, מתרחשת בחופי האגם, ואחד המפגעים החמורים כתוצאה ממציאות זו היא הצטברות פסולת מוצקה בחופי הכינרת.

מתוך התפיסה כי לכל אחד ואחת מאיתנו יש היכולת להיות שותפים בעיצוב איכות החיים והסביבה, השמירה על הניקיון ברשות הרבים תלויה רק בנו עצמנו. תכנית זו שמטרתה יצירת מודעות ושינוי דפוסי התנהגות ביחס הקהל לבעיית הפסולת המוצקה ושמירת איכות הסביבה בכינרת, מתקיימת בכיתות ד' ומשלבת חשיפה ומעורבות קהילה במעגלים שונים בחלק המסכם של התוכנית בו מפיקים התלמידים מיזם (פרוייקט אותו הם יוזמים, הוגים ומבצעים) לטובת חשיפת הנושא והטמעתו בקהילה סביבם.

מבנה התכנית:

התכנית היא ארוכת טווח ונפרשת לאורך 8 מפגשים בהם עורכים התלמידים הכרות עם הכינרת כבית גידול על מאפייניה הטבעיים, האנושיים, החברתיים והסביבתיים.

במהלך הלמידה מתמודדים התלמידים עם דילמות בנושאי שמירת טבע (יחסי אדם-סביבה), נחשפים לנושאים הנלמדים דרך משחקים, הפעלות אינטראקטיביות, סיורים ושייט בספינת מחקר חינוכית ("המעבדה השטה").

לאחר החשיפה, ההיכרות ושיפור המודעות למורכבות סביב הכינרת כמכלול מסגלים התלמידים חוש אחריות סביבתית אישית ומפעילים תהליך של חשיבה על יכולתם להיות מעורבים ולחולל שינוי סביבם.

בליווי הצוות החינוכי התלמידים מיישמים את רעיונותיהם ומביאים לידי ביצוע פרוייקט תרומה סביבתית למען הכינרת. דוגמה למיזמים שנערכו בשנים האחרונות: הסברה לקהילת בית הספר, הפסקה פעילה, סיור הסברה להורים ולמשפחות, שיקום חוף/אתר סביב הכינרת, פריצת מקטע משביל סובב כינרת, יצירת חומרי הסברה לקהל הרחב (פלייר/סטיקר וכדומה), בניית דגמי הסברה, משחקי למידה בנושא הכינרת ועוד.