תוכנית לשיקום נחל סער

תוכנית נרחבת לשיקום נחל סער בשיתוף רשות הכינרת ומועצה מקומית מסעדה ובמימון מלא של המשרד להגנת הסביבה בהשקעה של 3.5 מלש"ח.

 

 

תוכנית לשיקום נחל סער
נחל סער

התרחבות שטחי הבינוי והחקלאות באזור נחל סער, נגסו בגדותיו ופגעו בנוף הקניון הטבעי. ערימות אשפה ופסולת בניין נזרקו בתוואי הנחל וגרמו להרס הנוף הטבעי ושינוי צביון הנחל. לאורך שנים של חוסר טיפול, נוצר בנחל זיהום אורגני, זליגת חומרי ריסוס, מצבורי פסולת, מקטעים סתומים בערוץ, חתך תעלתי וזרימת מים דלה ולא רציפה, אשר פגעו ביציבות המערכת האקולוגית. מטרת השיקום ליצור שינוי משמעותי בנוף הנחל ואף לגרום לקהילה לשמירה על ניקיונו, תוך העצמת הפוטנציאל התיירותי והכלכלי של האזור.

על פי התוכנית, העבודות יכללו שיקום אקולוגי של הנחל וסביבתו, ניקוי ופינוי פסולת, הסדרת ניקוז, פיתוח נופי והקמת מערך טיול ושהייה בסביבות הנחל, הסדרת ניקוז ומניעת הצפות, פעולות למניעת השלכה חוזרת של פסולת לנחל ופיתוח תכנית חינוכית נלווית המתמקדת בשמירה על הנחל וניקיונו, שחרור מים מעין סער ועין משרפה לערוץ נחל סער ולמסילים, בספיקות שיאפשרו זרימת מים במשך כל השנה, שיקום צמחי לבתי הגידול הלח, שיקום הפגיעה בגדות הנחל ועוד..

הפרויקט יקדם מיחזור ושימוש מירבי בפסולת הבניין ועודפי העפר שהושלכו לשיקומו של הנחל ופיתוחו הנופי והתיירותי, זאת על ידי ניצול הפסולת והפיכתה לחומר גלם, המחליף את החומר בתהליכי פיתוח אלו. במסגרת התוכנית, יתבצע איסוף של הפסולת לאורך התוואי וריכוזו באתר מרכזי, שם תעבור הפסולת מיון למקטעים. במטרה לסלק את מפגעי הפסולת, לנקות את הנחל ומחזור מקומי מקסימלי של הפסולת.

לצד הפעולות לשיקום הנחל, נבנית תכנית חינוכית-קהילתית, לה שותפים רשות הכינרת, המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים ומ.מ מסעדה, לקהילות סביב הנחל, במטרה ליצור מודעות לשמירת הסביבה, הניקיון והטבע בנחל, מתוך מעורבות ואחריות אישית.
לשם כך, ייצרו "קהילת נחל" המבוססת על הנחל כציר מרכזי, המחבר בין שלושה כפרים, במסגרת זו יתקיימו פעילויות לטיפוח הנחל ופעילות הסברתית לקהל המקומי, לצד עוגן תיירותי משמעותי באזור. שיקומו של הנחל, פיתוחו והנגשתו לציבור, תוך שמירה והעצמה של הערכיות האקולוגית, יצרו מוקד משיכה חדש ואזור מפגש בין קהילות, אשר יאריך את משך שהות המטיילים באזור