תוכנית "כינרת בטוחה"

שיתוף פעולה בין המשרד לביטחון פנים, משטרת ישראל, איגוד ערים כינרת, רשות הכינרת והרשויות סביב האגם הלאומי, במטרה להגביר את תחושת הביטחון בחופי האגם הלאומי ולאפשר את חזון איגוד ערים כינרת, להחזיר את המשפחות לכינרת

תוכנית
מימין- צביקה סלוצקי גלעד ארדן רוני אלשייך ויוסי בן דוד

בהמשך למהפכת החופים השקטים בהובלת איגוד ערים כינרת אשר שינתה את המציאות בכל חופי הכינרת, חנכו השר לביטחון פנים גלעד ארדן ומפכ"ל המשטרה רוני אלשייך את תוכנית "כינרת בטוחה", השר והמפכ"ל חנכו את 'מוקד רואה' שהוקם במבנה רשות הכינרת, ממנו מתבצע מעקב 24/7 באמצעות המצלמות שהותקנו בחופים חלוקים, כורסי, לבנון ועתידות להופיע בכל חופי הכינרת. עלות התכנית 4.5 מיליון שקלים. עד כה הותקנו 79 מצלמות מתוך כ- 300 מצלמות שיותקנו בסך הכל.

כחלק מתפיסה כוללת של חיזוק הביטחון האישי, הושקה תוכנית 'כינרת בטוחה' במסגרתה הוקמה תשתית טכנולוגית מקיפה וחסרת תקדים של מצלמות המעבירות תיעוד מלא, חי ואיכותי מכל החופים בכינרת אל מוקד השליטה בצמח ולמוקד השליטה המחוזי של המשטרה. השליטה והבקרה יאפשרו מענה מהיר במקרה של צורך בהתערבות באירועי רעש, אלימות או אירוע חירום כלשהו. זהו נדבך נוסף בפעילות להגברת תחושת הביטחון לצד צוותי הפיקוח של רשות הכינרת, כוחות השיטור הימי והרגלִי בחופי הכינרת וכדומה.

בנוסף, במסגרת התוכנית לחיזוק הביטחון בחופים, תוגברו השוטרים ביחידה לשיטור רגלי המונה 16 שוטרים, נרכשו רחפנים, אופנועי ים וכלי שייט חדשים ליחידת השיטור הימי כינרת וזאת לצד פעילות היחידה הטקטית של מג"ב ויחידת החילוץ. אמצעים אלו נועדו לאכוף את האיסור על הקמת רעש ושתיית אלכוהול על ידי קטינים, אחד הגורמים המרכזיים המעודדים אירועי אלימות בחופי הכינרת ויסייעו לביצוע פעולות אכיפה נחושות נגד מכירה וצריכת אלכוהול וסמים בקרב בני הנוער בחופי הרחצה.