הצלחה למודל החינוכי החדש "אחריות סביבתית"

השנה הראשונה למודל החינוכי "אחריות סביבתית" סביב האגם הלאומי ולאורך מורד הירדן, הסתיימה הצלחה רבה.

הצלחה למודל החינוכי החדש
תיכון בית ירח

המודל החדש נוסה בבית הספר בית ירח בשכבת כיתב ט', הכוללת שמונה כיתות, סה"כ 200 תלמידים השתתפו בפעילות. התלמידים התחלקו ל-2 קבוצות בשני מוקדים מרכזיים – מורד הירדן ו"שביל סובב כינרת" במקטע הסמון לבית ירח. הפרוייקט השתלב בתוכנית הלימודים, בהובלת רשות הכינרת ובשיתוף המועצה האזורית עמק הירדן ובית הספר בית ירח.
התוכנית כללה למידה תאורטית על הסביבה וחשיבות השמירה על שטחי אזור הכירנת, הקבוצות יצאו להיכרות עם השטח וביצעו עבודות של פריצת נוף וגישה לכינרת בסמוך לבית ירח, גיזום עשבייה, עבודות נקיון וכד'..
לאירוע הסיום הוזמנו ההורים כשהתלמידים הסבירו להם על הפעילות הענפה במהלך החודשים האחרונים ועל חשיבות השמירה על מקורות המים.
בשנת הלימודים הקרובה יצטרפו בתי ספר נוספים למודל המוצלח של "אחריות סביבתית"