תקני איכות

תקן ISO 9001:2008 – ניהול מערכת האיכות; תקן ISO 14001:2004- להגנת הסביבה
רשות ניקוז ונחלים כינרת- מינהלת הכינרת, מנהליה ועובדיה רואים באיכות ובהגנת הסביבה דרך חיים.

תו תקן 9001 ISO שהנו תקן בינלאומי לאיכות ארגונית, הוענק לרשות ניקוז כינרת- מינהלת הכינרת בשנת 2011 כחלק מתהליך התייעלות ארגונית והשאיפה לשיפור מתמיד והחתירה למצוינות.

מתוך כך הצבנו לנו כיעד לשפר ולייעל את ההתנהלות הארגונית ובתוכה שביעות רצון לקוחותינו באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת איכות ושמירה על תקשורת רציפה ושירותית ללקוח.

רשות ניקוז כינרת – מינהלת הכינרת בין היתר הינו ארגון סביבתי ולפיכך הגנת הסביבה ושמירתה הינו ערך עליון עבורנו. מהות תפקידנו הינה למנוע זיהומי מים באגן ההיקוות, שיקום נחלים תוך שמירה על בתי הגידול ועוד.

לצפייה בתעודות:

תקן ISO 9001:2008


תקן ISO 14001:2004