שיקום והסדרה 2017

שיקום ופיתוח התעלה המזרחית של הירדן

בחודש אפריל 2017 החלו העבודות על המקטע הראשון מתוך פרויקט המשלב ניקוז ותיירות – שיקום ופיתוח התעלה המזרחית של הירדן, בין 'גשר להבות' ל'גשר הפקק', באורך כולל של כ 12 ק"מ.

הפרויקט נולד כמענה לצורך הקיים בציבור לשהות על גדות הנחלים, וכתוצאה מהגבלת יכולת השהות של הציבור לצד נחלי מקורות הירדן. התעלה המזרחית, במתכונתה הנוכחית, הינה בעלת ערכיות נופית, נופשית ואקולוגית נמוכה. יחד עם זאת, האורך הכולל של גדות התעלה מהווה פוטנציאל גדול ליצירת נוף נחל אסתטי, מזמין, נעים לשהות ובעל ערכים אקולוגיים גבוהים למדי.

עבודות הפרויקט כללו, שינוי מבנה התעלה ליצירת נחל מפותל במופע זרימה טבעי, שיפור חתך הזרימה למזעור הצפות ושיטפונות, פיתוח חניוני יום לצד הנחל, נטיעת עצי נחל וגדות ליצירת נוף טבעי ושיפור תשתיות הדרכים והחניה באזור. העבודה בוצעה בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית הגליל העליון, הקרן לשטחים פתוחים ורשות ניקוז כינרת.

פיתוח אזורי במעיין הכורדי – קריית שמונה

עבודות הסדרה במעיין הכורדי שנחל עין זהב העובר בתחומי העיר קריית שמונה. הפרויקט כולל, עבודות עפר להרחבת האפיק, הסדרת שביל טיילות, הקמת פינות ישיבה מאבן טבעית ואזור לקליטת קהל כחלק מחיבור העיר קריית שמונה לנחליה. העבודה בוצעה בשיתוף עיריית קריית שמונה ורשות ניקוז כינרת.


פיתוח מצפור נחל יבנאל-  רכס סירין במושב שרונה

במשך שנים רבות הושלכה פסולת בנין ופסולת כללית בשטח הפתוח שבחלקו הצפוני של המושב והאתר הפך למזבלה מקומית. הנגר העילי בחורף שטף את הפסולת על מרכיביה המזהמים אל ערוצי הניקוז. המועצה האזורית הגליל התחתון, הקרן לשטחים פתוחים ורשות ניקוז ונחלים כינרת חברו יחד לקידום פרויקט משותף לשיקום אתר הפסולת והכשרת נקודה זו כנקודת תצפית מרהיבה על  נופה הייחודי של בקעת יבנאל ונחל אדמי.

 

הסדרת נחל להבות הבשן

נחל להבות הבשן חוצה את שטח הקיבוץ ומתחבר בסופו אל נהר הירדן. המועצה האזורית הגליל העליון יזמה תכנית לפיתוח קטע הנחל העובר בתחום הקיבוץ. בין העבודות שהתבצעו, שיקום צמחייה ושתילת עצים, יצירת אזורים של בתי גידול לחים וגשרוני עץ למעבר הולכי רגל בחציית הנחל.

 

הסדרת ניקוז מקומי בבי"ס רמת כורזים (אליפלט)

בוצעו פתרונות ניקוז באזור מתחם בית הספר לרבות, הטייה והסדרה של תעלת ניקוז קיימת למובל סגור באזור חמ"ל דרומי, הסדרת שיפועים של הדרכים לצורך ניתוב הזרימה אל מערכת הניקוז והתקנת מתקן באבני בולדרים בנקודת המוצא של הזרימה מהצינור. הפרויקט בוצע בשיתוף המועצה האזורית מבואות החרמון ורשות ניקוז כינרת.

הסדרת ניקוז מקומי במושב בית הלל  

הסדרה של בעיות ניקוז מקומיות בתוך תחומי המושב בית הלל. העבודות שבוצעו, הסדרה של תעלת ניקוז פתוחה לסגירתו במובל סגור לרבות, הסדרת שיפועים לזרימה אופטימלית והתקנה של מתקן ניקוז לקליטת הנגר העילי. הפרויקט בשיתוף המועצה האזורית מבואות חרמון ורשות ניקוז כינרת.


הסדרת ניקוז מקומי בכפר זיתים

השכונה המזרחית שבכפר זיתים סבלה מבעיות ניקוז קשות שהשפיעו גם על המרחב שמסביב בגלל היעדר מערכת ניקוז מוסדרת לאורך הרחוב  הראשי אשר משמש כשדירה מרכזית לבתי המגורים שבכפר. המועצה האזורית הגליל התחתון קידמה פרויקט להסדרת הניקוז בשכונה בשיתוף פעולה עם רשות ניקוז כינרת. העבודות שבוצעו במסגרת זו כללו הסבת תעלות ניקוז לא מוסדרות לאורך הכביש למובל ניקוז סגור, לרבות התקנת מתקני כניסה ויציאה מבטון, קולטנים ואבני שפה לצורך ניתוב הזרימה על פני הכביש.

 

 

שיקום והסדרה "מבואה מזרחית" בתעלה המערבית – קריית שמונה

בשנים האחרונות גבר הביקוש לאזורי שהייה וטיילות בקרבת נחלים וטבע בצפון הארץ. רשות ניקוז פועלת לפיתוח איזורים אלה תוך שמירת נתיבי הניקוז לצד ערכי הטבע והנוף לרווחת ציבור המטיילים. לפעולות אלה חשיבות כפולה ומכופלת  כאשר מדובר בשיקום והסדרה של אזורים נטושים ומוזנחים אשר שימשו בעבר כאתרי שפיכה של פסולת שלא כחוק. רשות ניקוז ונחלים כינרת בשיתוף פעולה עם עיריית קריית שמונה קידמו פרויקט משותף לשיקום אזור המבואה המזרחית לעיר בסמוך לתעלה המערבית תוך כדי הפיכתו מאתר פסולת לפארק ירוק עם אזורי שהייה וטיילות לצד התעלה המערבית.

שיקום מורד הירדן שלב ג'

לרשות ניקוז ונחלים כינרת יחד עם שותפים נוספים יש חזון משותף למימוש תכנית רחבה לשיקום מורד הירדן. ביצוע שלב ג' מתוך התכנית הרחבה כלל הסדרה של מעלה הקטע מאגם מנחמיה צפונה כ – 800 מטר. ההסדרה כללה הוצאת בוצה מליחה מקרקעית הנהר שהצטברה במשך השנים כתוצאה מהזרמת שפכים ומעיינות מליחים לנהר, מיתון שיפועי גדות הנהר, שתילת צמחיית גדות, עצי גדות וצמחיית מים לאורך המקטע הנוכחי. העבודה בוצעה בסיוע הקרן לשטחים פתוחים בהמשך לשלבים הקודמים שהקרן תקצבה.

הסדרת עורקי ניקוז אזוריים בשטחים המרחביים שבדרום הגולן

בדרום הגולן באזור אליעד, חיספין, מיצר, אבני איתן נטור ועוד, היתה מערכת ניקוז איזורית לקויה אשר גרמה לנזקי הצפה רבים. במהלך השנה קודמה תכנית תחזוקה היקפית לאזור בטיפול בתעלות ניקוז אזוריות לקויות ליצירת בסיס ניקוז תקין.

הקמת מע' תעלות ניקוז בדרך החקלאית המחברת את היישובים שרונה-שדה אילן

הדרך החקלאית המחברת את היישובים שרונה ושדה אילן רצופה לכל אורכה בפסיפס רחב של שטחים חקלאיים המשויכים לכמה יישובים האזוריים, כגון: שדה אילן, שרונה אילנייה ועוד…

מאז הקמתה של הדרך החקלאית המחברת, או בכינוייה "הדרך הלבנה" ,נוצרו בעיות ניקוז קשות של הצטברות וכליאת מי גשמים ומי השקיה בשטחים החקלאיים.

רשות ניקוז ונחלים כינרת הקימה מערכת תעלות ניקוז חדשה לאורכה של הדרך המחברת. העבודות כללו, ביצוע דרכי מים עם שברי אבן למעבר כלים חקלאים בין השטחים, הפניית נגר מחוץ לשטחים החקלאים, תעלות הגנה, צינורות ניקוז וביצוע אלמנטים לשימור נגר ולכידת סחף הקרקע.

הסדרת התעלה "המחברת" בעמק החולה

"התעלה המחברת" בעמק החולה מעבירה מים מהירדן ההיסטורי ומתגברת את התעלה המערבית לצורכי השקיה בחודשי הקיץ החמים. העברת המים בין התעלה המחברת אל התעלה המערבית נעשתה באמצעות מעביר מים בקוטר 1 מ' שאינו מספיק להעביר את כמויות המים הדרושות בימי השיא. מצב זה מסכן את השטחים החקלאיים באזור בהצפות כתוצאה מגלישת מים מהתעלה לשטחים. רשות ניקוז כינרת התקינה מעביר מים נוסף לצד הקיים לצורך שיפור הולכת המים בין התעלות ובכך מיזערה את סכנת הצפות השטחים החקלאיים. בנוסף לכך בוצע דיפון באבני בולדר בגדות התעלה בעקבות  קריסת הקרקע בגדות וחתירת המים.