שיקום והסדרה 2016

הסדרת ניקוז בתעלה מערבית

נמשך פרויקט הסדרת הניקוז בתעלה המערבית, בקטע שבין סכר מלחה ועד למפגש התעלות.

הסדרת התעלה המערבית כללה עבודות להרחבת האפיק, הגבהת הסוללות לחיזוק ייציבותן בזמן אירועי שיא, שיקום אקולוגי ונופי ליצירת תשתית נחל חי כחלק מהתפיסה האזורית הכוללת הגברת התיירות באזורי נחלי העמק. העבודה בוצעה בשיתוף משרד החקלאות.

הסדרת ניקוז בתעלה מערבית 

הסדרת נחל עיון (פארק המטוס)

החלו עבודות להקמת "פארק המטוס" במקטע נחל עיון שמדרום לכביש 909. הפרויקט כולל, עבודות עפר להרחבת האפיק, הסדרת שבילי טיילות, בריכות לוויסות הנחל, מקומות חנייה ואזור לקליטת קהל כחלק מחיבור העיר קריית שמונה לנחליה. העבודה בוצעה בשיתוף עיריית קריית שמונה, הקרן לשטחים פתוחים וקק"ל. עוד על פרוייקט פארק המטוס לחצו כאן

הסדרת נחל הירדן בקטע כפר בלום

ההסדרה כללה פינוי סחף רב שהתיישב על הברמה התחתונה כחלק משיפור המבנה ההידראולי של התעלה להקטנת סיכויי ההצפה בקיבוץ עמיר באירועי קיצון. כמו כן, בוצע שיקום לצמחייה לאחר העבודות.

שיקום מעיינות יסוד

הסדרת ניקוז בחלק המזרחי של יסוד המעלה לפתרון בעיות רטיבות באזור כולו לצד פיתוח בריכות אקולוגיות והסדרת אפיק מחודש המתנקז לכיוון הירדן, פיתוח מערכת שבילים, פינות ישיבה ושיקום נופי של האזור כולו. העבודות בוצעו בשיתוף עם הקרן לשטחים פתוחים, מועצה מקומית יסוד המעלה, משרד הביטחון והטוטו.

שיקום אקולוגי שמורת טבע אחו גונן

שיקום אזור הביצות שמצפון לקיבוץ גונן, העבודות כללו הסדרת אפיקי המעיינות במתחם, הצפה מחדש של אזור הביצות ובניית בתי גידול שונים כחלק משמורת טבע משוקמת בעלת חשיבות מרכזית בצפון העמק. העבודה בוצעה בשיתוף עם רט"ג.

 

 

שביל הידידות בריכת חורף דלתון

הסדרת מערכת שבילים סביב בריכת חורף דלתון הנמצאת מדרום למאגר דלתון, כחלק מהרחבת שביל הידידות המחבר בין היישובים גוש חלב ודלתון. במסגרת העבודות בוצעו שבילי אופניים, מצפור, גשר הולכי רגל וחיבור מעגלי לשביל הידידות הקיים. העבודה בוצע בשיתוף עם מועצה האזורית מרום הגליל והקרן לשטחים פתוחים.

 

הסדרת ניקוז שטחי חקלאות מושב אמנון

מתן פתרונות ניקוז ושימור קרקע לשטחים החקלאיים ולדרכי המצע מדרום ליישוב אמנון אשר סובלים מחתירות קשות מידי שנה כתוצאה ממוצאי הנגר של הישוב למורד. העבודה כללה חפירת תעלות הגנה, מעבירי מים, שיקום דרכים חקלאיות ופעולות שימור קרקע במטעים. העבודה בוצעה בשיתוף עם היישוב אמנון ומשרד החקלאות.

 

הסדרת פארק המעיין מטולה בקטע המורדי

שיקום ואדי עין מטולה כחלק משיקום פארק המעיין כולו המבוצע בימים אלה בשני שלבים, חלק עליון מבוצע ע"י קק"ל להקמת אמפי ושיקום מער' השבילים והנחל ובחלק התחתון ביצוע של רשות הניקוז עם המועצה המקומית מטולה לשיקום מערכת השבילים, הסדרת פינות ישיבה, שיקום מתקנים ופריצת תוואי דרך המערכת במורד לכל אורך הנחל.

הסדרת ניקוז נחל צלמון קטע דיר חנא – מרר

הסדרת נחל צלמון בשטחי חקלאות של היישובים מרר ודיר חנא מכיוון ראס אל עין ועד כביש עילבון-מרר. ההסדרה כללה ניקוי פסולת בניין ופינוי גזם זיתים לרבות, הרחבת האפיק וביצורו באבן בנקודות של אירוזיה שסיכנה את דרך התחזוקה.

 

הסדרת ניקוז נחל צלמון קטע כביש 90 גינוסר

הסדרה מקטע נחל צלמון מכביש 90 ועד לכינרת, ההסדרה התמקדה בפינוי סחף, גיזום עצים ופתיחת הציר למעבר תקין של זרימה.

 

הסדרת נחל עין גב קטע כביש 92 עד הכינרת (לאורך הטיילת)

שיקום נחל עין גב במקטע זה חשוב כמתן פתרון קצה לנחל כולו שגרם בעבר להצפות בקיבוץ עין גב. העבודות כללו פינוי סחף, גיזום עצים ופינוי צמחייה סבוכה אשר סתמה את האפיק. פריצת תוואי תחזוקה בגדה הדרומית כמתן אפשרות קבועה לתחזוקה שוטפת בנחל.

תעלת האפס (הזרמת מים בסכר נהריים)

הזרמת המים בסכר נהריים כללה הקצאת זרימה קבועה בתעלת האפס כחלק מפרויקט תיירותי בשיתוף עם משרד התיירות והמועצה האזורית עמק הירדן. הפרויקט כלל הקמת תעלה ממורד הירדן אל תעלת האפס, פינוי סחף רב בתעלת האפס בכדי לאפשר זרימת מים אל המפל במעבר הגבול.

הסדרת מורד הירדן שלב ב'

כחלק משיקום מורד הירדן ובמסגרת פרויקט המשך עם הקרן לשטחים פתוחים סומן המקטע הדרומי של מורד הירדן כפרויקט המשך ל 2015. במסגרת העבודות הורד מפלס האגם בכניסה לתעלת האפס והושלם קידוח תת קרקעי מתחת לכביש הגישה למנחמיה בכדי ליצור שיפוע מינימאלי המאפשר זרימת מים בירדן לאורך של כ 2 ק"מ. הרחבה של פרויקט זה תמשך במהלך 2017 שוב בשיתוף פעולה עם הקרן לשטחים פתוחים ורט"ג.

הסדרת נחל יחציאל

שיקום תוואי היסטורי של נחל יחציאל המתנקז מהיישוב פורייה עילית וחוצה את השטחים החקלאיים של המושבה כינרת. האפיק נסתם לחלוטין לאורך השנים גרם לחתירות קשות במטעים תוך הרס דרכים חקלאיות ופגיעה במטעים. העבודה כללה חפירת תוואי מוסכם בשיתוף עם החלקאים, התקנת מעבירי מים בכניסה לשטחים החקלאים ועבודות ביצור באבן בנקודות קריטיות ובעיקולים.


הסדרת ואדי חוצה מגדל

שיקום תוואי והסגת פולשים מאפיק ואדי חוצה מגדל תוך הסדרת האפיק להעברת ספיקות תכן. העבודה בוצעה בשיתוף המועצה המקומית מגדל כחלק מתפיסה עתידית לפיתוח ציר התיירות לאורך הואדי.

 

הסדרת תעלת הגנה אזור בית העלמין מושב ארבל

חפירת תעלת הגנה והקמת סוללה להגנה בפני שיטפונות, בחלק הצפוני של מושב ארבל באזור בית העלמין. אזור זה קיבל מנות גשם גדולות וסחף קרקע מהשטחים החקלאיים ממעלה האגן וגרם לנזקים בשטחים המבונים של היישוב. העבודה בוצעה בשיתוף המועצה האזורית הגליל התחתון.

ביצוע תכנית להסדרת תעלות ניקוז אזוריות מושב שרונה

בוצעו עבודות הסדרה של אפיק נחל שרונה החוצה שטחים חקלאיים בצד המערבי של היישוב. כמו כן, בוצעה תכנית של חפירת תעלות ניקוז חדשות, הסדרת ניקוז דרכים חקלאיות בחלק המזרחי של היישוב בהתחברות אל נחל שרונה.

הסדרת תעלות ניקוז אזוריות מושבה יבנאל

שיקום תוואי והסדרה של תעלות ניקוז בתוך המושבה יבנאל. העבודה כללה הוצאת סחף, העמקה והתאמה של תעלות הניקוז לספיקות התכן באירוע גשם קיצון למיזעור הנזקים העתידיים להתרחש.

תעלה זו חשובה ביותר ובעבר היא קרסה וגרמה להצפות שטחים חקלאיים מצפון ליישוב.

הסדרת תעלת הגנה מושב הזורעים

הסדרה של תעלת ההגנה כללה עבודות חפירה והסדרה של דרך תחזוקה לתחזוקה שוטפת בתעלה. התעלה מגנה על מבני מגורים של מושב הזורעים ושטחים חקלאיים מפני זרימות שיטפוניות בהסתברויות נדירות.

הסדרה ושיקום תעלות אזוריות דרום הגולן שלב ב'

בשטחים חקלאיים נרחבים בדרום רמת הגולן באזור אליעד, מיצר, גשור אבני איתן וכדו' לא היה ניקוז אזורי אשר נתן מענה מיטבי לצרכי הניקוז במקום. במהלך 2014 קודמה תכנית היקיפית לאזור ובמהלך 2016 בוצע שלב נוסף מהתכנית בשיתוף משרד החקלאות. פרויקט נרחב של חפירת תעלות ניקוז אזוריות ליצירת בסיס ניקוז לשטחי המטעים באזור ולאפשר ניקוז פנימי של המטעים החוצה.

הוצאת פסולת מנחל סער

בשנים האחרונות, אנו עדים לשפיכה של פסולת בניין, עודפי חפירה וגזם אל נחל סער לכל אורכו. בשנת 2016 בוצע ניקיון והוצאת הפסולת בנקודות קריטיות בכדי לאפשר מעבר זרימה תקין של ערוץ הנחל.

הסדרת תעלת ניקוז מרכזית באליעד

שיקום והסדרה של תוואי תעלה ניקוז אזורית המהווה בסיס ניקוז מהותי ביישוב אליעד, ההסדרה כללה חפירה והעמקה של תעלת הניקוז כולל הוספת מעבירי מים והסדרה של דרך תחזוקה.

הסדרת ואדי "אל שאהר" חוצה עין קינייא

הסדרת אפיק מרכזי המהווה בסיס ניקוז ראשי בתוך עין קינייא. ההסדרה כללה סגירת קטע הואדי במובל ניקוז סגור לרבות הוספת תאי בקרה לאורך קו הניקוז לצורכי תחזוקה, הסדרה של מתקן קליטת הנגר אל הצינור ויציאה מוסדרת ממנו.