שימור קרקע בשטחים חקלאיים 2014

רשות ניקוז כינרת בשיתוף עם משרד החקלאות והמשקים, ביצעה פעולות רבטת לשימור קרקע במשקים שונים באזור הגליל העליון, מבואות חרמון ומרום הגליל. הפרוייקטים כללו הוספת קווי ניקוז תת קרקעי מתן פתרון למוצא לניקו זמקומי, יצירת גרכי מים, שיקום דרכים, בניית גשרים אריים ועבודות עפר שונות.

נת"ק הגושרים – הונחו קווי ניקוז תת קרקעיים שרשורים בשדה שלא ניתן לעיבוד עקב מי תהום גבוהים ללא מוצא. בנוסף, הונח קו עיוור באורך של כקילומטר ונבנו ארובות חצץ.

להבות הבשן – שיםור של מערכת ניקוז תת קרקעית קיימת והוספת קווי נת"קים נוספים.

עמיעד – שלב ב' של פרוייקט מ 2013. הפרויקט כלל הוספת קווי נת"קים בתוך שטחי אבוקדו. ותוספת קווי נת"קיםבצד המערבי של שטח חדש.

ספסופה – שיקום דרכים חקלאיות, חפירת תעלות ניקוז, בניית הגבהות לדרכים להסטת נגר עילי, בניית גשרים איריים ויצירת דרכי מים.

מנרה – עבודה בשטחי הכבול ממערב לתעלה המערבית. העבודות כללות הסדרת ניקוז ובניית תא שיבה לתעלה המערבית.

בית הלל – עבודות בפרדס ללא מוצא ניקוז. העבודות כללו הטמנת קווי נת"קים והתחברות למערכת קיימת.

שטחי הכבול – הטמנה של שלושה נקזים עם קלאפות וסוגרים בדופן המערבית של התעלה המזרחית.
הגבהה של דופן הסוללה והסדרת תעלות ניקוז מקומיות.

מלכיה – תוספת של שני נקזים מרכזיים שמובילים לתעלה מערבית ושידרה נוספת של נקזים מאספים.