שיקום והסדרה 2015

תעלה מערבית
נמשך פרוייקט הסדרת הניקוז בתעלה המערבית, בקטע שבין גשר הכניסה במרכז החולה ועד למפגש התעלות.
נחפר סחף לעומק 1.5 מטר והורם מפלס הגדה בשטחי מנרה

הצפת שטחי ה-400 דונם בשמורת החולה
הצפת שטחי ה-400 דונם הינה אחת מגיות ההתמודדות עם הצפות בעמק החולה. לא ניתן למנוע הפות בעמק במצב הנתון ולפיכך הגישה הינה הצפת שטחים אותם ניתן להציף וניקוז מהיר ככל הניתן של שטחי חקלאות מוצפים. הפרוייקט המשותף עם רשות הטבע והגנים מהווה דוגמא מצויינת לשיתופי פעולה המקיימים את פעולות הליבה של שני הצדדים – שמירת טבע בהגדלת בתי גידול לחים ושטחים והצפה של שטחים אשר אינם נפגעים מהצפה.

הסדרת ניקוז נחל מיצר
מתן פתרונות ניקוז למעבירי מים בנחל מיצר (דרום מזרח רמה"ג), מעבירים איריים ומעביר סמי אירי כולל הסדרת שיפועי צד לאורך דרכים חקלאיות למניעת סחף קרקע. הפרוייקט בוצע במסגרת פרוייקט נרחב של הסרת גדרות בשטחי שמורת טבע לפתיחת מסדרונות אקולוגיים בגולן בשיתוף הקרן לשטחים פתוחים.

הסדרת ניקוז ציר הנפט
שיקום תוואי דרך ציר הנפט ממחנה רוויה לבניאס, כחלק מפתיחת מסדרונות אקולוגיים הכולל הסרת גדרות ציותרים לאורך הציר, פתיחת תעלות לאורך התוואי בכדי למנוע הרס תשתיות, הקמת מעבירי מים בנחלים ראשיים החוצים את התוואי והקמת מצפורים לאורך הציר שמהווה אחד ממוקדי התיירות החשובים במערב הגולן. במסגרת הפרוייקט הכביש הורחב ושוקם

הסדרת ניקוז שטחי הבטיחה
הסדרת מעבירי מם בנחלים הראשיים החוצים את הבטיחה – יהודיה, משושים, דליות ובאפיקים מקומיים לרווחת החקלאים והמטיילים הרבים שפוקדים את האזור. הפרוייקט כלל כיתה וריסוק אשלים בחופי הבטיחה כחלק משיקום בתי גידול לחים בחופי הכינרת שטח הפרוייקט כלל שטחים של כ – 400 דונם. מעבירי המיפ בוצעו במסגרת משותפץ עם רשות הטבע והגנים, הקרן לשטחים פתוחים וחקלאי אלמגור.

הסדרת מורד הירדן – קטע מנחמיה
כחלק משיקום מורד הירדן ובמסגרת פרוייקט המשך עם הקרן לשטחים פתוחים סומן המקטע הדרומי של מורד הירדן כפרוייקט המשך ל 2015. במסגרת העבודות הורד מפלס האגם בכניסת לתעלת האפס והושלם קידוח תת קרקעי מתחת לכביש הגישה למנחמיה בכדי לימור שיפוע מינימאלי המאפשר זרימת מים בירדן לאורך של כ 2 ק"מ.

שיקום ופיתוח נחל צלמון מקטע מפלי פרוד
שיקום מערך כניסה מקיבוץ פרוד לנחל צלמון, שיקום תוואי מחבר בין חניון פרוד לכביש 85, פיתוח תשתיות לקליטת קהל באזור פרוד, פיתוח פארק ארכיאולוגי באזור מתחם קברי הצדיקים בסמוך למפלי פרוד.
העבודה מתבצעת במסגרת מנהלת נחל צלמון בשיתוף רשות העתיקות, קק"ל, רט"ג והמועצה האזורית מרום גולן.

הסדרת ניל פוריה קטע נווה עובד
אירוע נגר משמעותי ביותר בתחילת 2015 גרם להצפות ונזקים כבדים בישוב נווה עובד ובמורד הנחל בשטחים החקלאיים הסמוכים להתשלבות עם נחל יבניאל. ההצפות ביישוב נגרמו כתוצאה מהשתלטות של דייר על רצועת הנחל ובנייה בלתי חוקית שם. במסגרת העבודות פונה הדייר, נבנה קיר מגן מפני הצפות, והוסדרה התעלה במורד הנחל.

תעלות ניקוז שטחי הבטיחה – מושב אלמגור
הסדרת ניקוז בשטחים החקלאיים של מושב אלמגור הצמודים לגשר אריק ממזרח, שטחים אלו סבלו מבעיות ניקו קשות במשך שנים ארוכות עקב חסימת הזרימה הטבעית ע"י הכביש. שטחיםפ נרחבים לא התאימו לגידולים חקלאיים ושטחי מטעים סבלו מבעיות רקבון עקב שלוליות מדי כמה שנים.נחפרה תעלה עמוקה לאורך הכביש עד הירדן במורד גשר אריק. הפרוייקט בוצע בשיתוף משרד החקלאות וחקלאי אלמגור.

הסדרת נחל הזורעים – מקטע הזורעים
נחל הזורעים מנקז שטחים של העיר טבריה לכיון בקעת יבנאל וזורם לכיון מושב הזורעים במורד. על המושב מגנה תעלת הגנה מצפון. השיפוע האורכי הקטן מהווה סכנה ממשית על בתי הישוב ורשות הניקוז מסדירה את האפיק מדי שנה בכדי למנוע הצפות ולאפשר זרימה תקינה אל מאגרי הזורעים הנמצאים במורד.

הסדרת תעלת האון
נחל האון מנזקז שטחים של דרום רמת הגולן לכיון תל קציק וקיבוץ האון. התעלה זורמת אל הכינרת מדרום לקיבוץ בסמוך לכפר הנופש. התעלה הוסדרה מחדש והורחבה במקטע שבים תל קציר וכביש 92.

ואדי חוצה מגדל
ואדי חוצה מגדל כשמו כן הוא חוצה את היישוב ומהווה סכנה ממשית לבתי הישוב. השנה הוסדר מקטע הנחל בין בתי היישוב בעקבות יזמות בניה במקום ובהובלת המועצה המקומית פונו דיירים מהשתלטויות ובכך נסללה הדרך לקבוע תעלה מספקת בין בתי היישוב במקטע שבין מעלה היישוב ועד הכביש הראשי ביישוב. מקטע נוסף מתוכנן ברמת פיתוח גבוהה ביותר וממתין לתיקצוב של משרד השיכון וגיוס כספים נוסף בו המועצה עוסקת.

תעלת הגנה סמדר עילית
שכונת סמדר מהווה חלק מהמושבה יבניאל. השכונה נמצאת במדרונות המזרחיים של רמת סירין בחלק הצפוני של המושבה. אל השכונה זורמים מים בכל אירוע נגר משמעותי ובשנת 2014 אף חדרה לאחד הבתים. במסגרת פרוייקט הסדרת תעלת ההגנה נחפרה תעלה בתוך מטעי זיתים מעל הבתים והורד קו ניקוז מאסף אל תעלת כביש מע"צ.

הסדרת ניקוז ארבעת הכבישים – בגולן
בשטחים חקלאיים נרחבים בדרום רמת הגולן באזור אליעד ומיצר לא היה ניקוז אזורי אשר נותן מענה מיטבי לצרכי הניקוז במקום. במהלך 2014 קודמה תוכנית היקפית לאזור ובמהלך 2015 בוצע בשיתוף משרד החקלאות פרוייקט נרחב של חפירת תעלות ניקוז אזוריות ליצירת בסיס ניקוז לשטחי המטעים באזור ולאפשר ניקוז פנימי של המטעים החוצה.

הסדרת נחל בדולח – מקטע קריית שמונה
נחל בדולח מנקז שטחים נרחבים ממדרונות רכס רמים ועובר דרך קריית שמוהנ אל התעלה המערבית. בדרכו גורם הנחל לנזקים ביישוב הן בהצפות והן במפגעי אי נוחות של רטיבות כתוצאה מנביעות תת קרקעיות. השנה הוסדר מקטע נחל במעלה היישובוהותקנה סבכה על מעביר מים למניעת סתימות, כן הוסדרה בעיית ניקוז תת קרקעי אשר נבעה בקירות תמך ביישוב.

הסדרת תעלה מרכזית – מקטע כפר בלום
הסדרת התעלה המרכזית בעמק הזורמת מכביש 9779 לכיוון התעלה המערבית דרך שטחי כפר בלום ונאות מרדכי. התעלה חוצצת בין בתי קיבוץ שדה נחמיה וההרחבה. גוייס תקציב ממקורות המועצה האזורית לסגירת מקטע התעלה בכדי למנוע מפגעי יתושים ואי נוחות הכרוכה בתעלה פתוחה.

הסדרת תעלת הגנה אלומות יבנאל
הסדרת תעלת הגנה משטחי אלומות לכיוון נחל יבנאל בכדי למנוע זרימות שיטפוניות אל מטעי שטחי המושבה יבנאל במורד. תעלה זו באה להסדיר את הנזקים החוזרים ונשנים של נגר וסחף משטחי אלומות לכיון מטעי יבנאל.

הסדרת תעלות ניקוז ראשיות בשטחי נעמה
שטחי נעמה ממקומים בצפון עמק החולה ממזרח לקריית שמונה. האזור סובל מחוסר במערכת ניקוז אזורית בליבת השטח ומחוסר חיבור אל התעלה המזרחית והתעלה המערבית. מרבית השטח הנו שטחי מטעים המחייבים שטחים מנוקזים היטב. השנה ביצענו תשתית נרחבת של מערכת תעלות ניקוז ראשיות אליה ניתן לחבר קווי ניקוז תת קרקעיים שהמשקים החקלאיים מקדמים בשיתוף משרד החקלאות.