ניקוז ונחלים

רשות הניקוז הינה , כידוע, תאגיד סטטוטורי ציבוריי, הפועל מתוקף חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות התשי"ח.

החל משנת 1997 פועלות 11 רשויות ניקוז בפריסה ארצית מלאה. בהתאם לחוק הניקוז, תפקידן של רשויות הניקוז לדאוג לניקוזם הסדיר של הנחלים וערוצי הניקוז שבתחומן. על מנת לאפשר זאת, רשות ניקוז כינרת מבצעת, במהלך השנה כולה ובמיוחד לקראת החורף, עבודות תחזוקה בנחלים ובערוצי הניקוז האזוריים במרחב כחלק מההיערכות לעונת החורף עם בוא הגשמים, במטרה להיערך מבעוד מועד לאירועי מזג אוויר קיצון לצורך מניעת שיטפונות והצפות.

עבודות התחזוקה מבוצעות ע"י כלים מכניים הנדסיים לרבות מחפרים הידראולים זחליים (באגרים), מחפרונים אופניים, מפלסות (גריידר), שופלים וכלים שונים לעבודות כיסוח וגיזום (כגון: מכסחת זרוע צידית וכלים מכניים ידניים -מסור שרשרת וחרמשים מכניים).

ניתן להפריד ולחלק את סוגי התחזוקה שרשות הניקוז מבצעת במהלך השנה כדלקמן:

 

תחזוקה משמרת-

אשר מבוצעת במחזוריות שנתית קבועה ומטרתה להבטיח את כושר ההולכה של הנחל במצב הקיים בשטח. העבודה כוללת הוצאת סחף קרקע ששקע והצטבר בתחתית הנחל, גיזום בטיחותי של עצים אשר עלולים לקרוס בסמיכות לנחלים, גיזום וכיסוח קנה ועשב בר בתוך נחלים למעבר סדיר של הזרימה בנחל.

תחזוקת שבר- 

תחזוקה זו מתבצעת על פי הערכת מצב בתום החורף. מטרתה לשקם מערכות ניקוז שניזוקו עקב הזרימות המוגברות במהלך החורף. העבודה כוללת שיקום והחלפת מעבירי מים, הסדרת גדות נחלים ותעלות ניקוז שנפגעו וקרסו באמצעות דיפון באבן בולדר, מילוי וכיסוי של קרקע שנחרצה ועוד.

שיפור מתמיד- 

פעולות אלה נועדו לייעל את מערכות הניקוז בעתיד בכדי להבטיח תפקוד טוב יותר בחורף הבא. תחזוקה זו מתמקדת בעיקר בעבודות לשיפור תשתיות ניקוז הקיימות. למשל, התקנה והוספה של מעבירי מים, מעבירים איריים בחציית תעלות ונחלים, הסדרת דרכי תחזוקה לאורך נחלים ותעלות ניקוז, העמקה והרחבה של עורקי הניקוז לצורך התמודדות בהגדלת ספיקות התכן עקב גדילה בבינוי ובפיתוח סביבתי.

ישנה חשיבות רבה לעבודת התחזוקה השנתית וההיערכות לקראת תחילת החורף הקרב במזעור נזקי הזרימות בחורף בהצפות ושיטפונות של האזור.

בהיבט התקציבי, הסכום המיועד לתחזוקה הוא קבוע בין השנים, אם כי הפיזור המרחבי משתנה.

בשנים 2016-2017 נוצלו תקציבי התחזוקה לעבודות כיסוח צמחייה בתעלות, עבודות ניקוי תעלות בכלים מכניים הנדסיים (צמ"ה), שיקום דרכים, טיפול במפגעים ובנזקי חורף, שיפור אמצעי בטיחות ואזהרה בעיקר במקומות בהם עובר קהל מטיילים וחקלאים.

העבודות מתבצעות ע"פ רוטינה קבועה וכן ע"פ הצורך.