נחלים

נחלים

בשנת 2005 הוכרזה רשות ניקוז כינרת לסמכות נחל בעקבות המודעות הסביבתית הגוברת לחשיבות הנחלים כמו גם העלייה תלולה בביקוש התיירותי לבילוי על גדות הנחלים. לפיכך, רשות הניקוז חברה למס' גופים ציבוריים החברים במינהלות נחלים במטרה לשמר, לשקם, לפתח ולקדם את הנחלים ברחבי הרשות, באמצעותם ניתן לקדם את שמירת הטבע ורווחת התושבים והמבקרים.

עם רשות הניקוז יושבים מינהלות הנחלים יחד נציגי: הקרן הקיימת, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, פורום ירוקים, המשרד להגנת הסביבה, משרד התיירות, משרד החקלאות, רשות המים, נציגי המועצות האזוריות והמקומיות שבתחומן עוברים הנחלים שבטיפול המינהלת, נציגי יישובים ונציגים מזדמנים בהתאם לנושא ולצורך.
אגן ההיקוות של הכנרת מהווה ריאה ירוקה במדינת ישראל ומכיל את מאגר המים, בו נמצאים מירב אוצרות הטבע ומגוון המינים האקולוגיים, בעיקר בשל הנחלים הזורמים שבו.
באזור מטיילים מאות אלפי מבקרים מדי שנה וראוי כי יפותחו תשתיות לרווחתם.
רשות הניקוז ומינהלות הנחלים מעוניינות לפתח צירי תנועה לאורך הנחלים אם ברגל אם באופניים ואם ברכב בכדי להגדיל את חשיפת המבקרים והנגישות לטבע. לדעתנו, גישה זאת מעודדת בסופו של דבר את השמירה על הטבע.

מנהלות הנחלים מוצאות כי פעולות חינוכיות באגן בכלל ובנחלים בפרט, חשובות ביותר לצורך שימור הנחלים והטבע לדורות הבאים, ורואות את מכלול הפעולות החינוכיות באגן ההיקוות בדרגת חשיבות עליונה. בהתאם לזאת מתקיים פרויקט רחב היקף, "שומרי הנחל" בו מעורבת קהילת בתי הספר היסודיים בשיקום וטיפוח נחלים בקרבת בית הספר.

תחת כנפי רשות ניקוז כינרת הוקמו חמש מנהלות נחלים:

1. מנהלת נחלי מקורות הירדן.
2. מנהלת נחלי הגולן.
3. מנהלת נחלי מרום גליל.
4. מנהלת נחלי גליל תחתון.
5. מנהלת מורד הירדן.