מסלול תכנון תשתיות

מסלול זה נועד לתכנון תשתיות,

נא למלא את כל הפרטים ולהעלות את כל הקבצים הרלוונטיים המצויינים בטופס.
עם השליחה תקבל מספר פניה, מספר פניה זה ילווה אותך לאורך כל תהליך הבדיקה וההתיחסויות השונות.
המשך ההתכתבות כולו יתבצע במייל.

במידה ותתבקש/י לעדכן נתונים או קבצים, פעולה זו תתבצע כתגובה להתכתבויות המייל בפניה זו.