שיקום והסדרת 2013

אגן ההיקוות של הכינרת מהווה ריאה ירוקה למדינת ישראל ואת מאגר המים, בו נמצאים מירב אוצרות הטבע ומגוון המינים האקולוגיים, בעיקר בשל הנחלים הזורמים שבו. באזור מטיילים מאות אלפי מבקרים מידי שנה וראוי כי יפותחו תשתיות לרווחתם.

 

שיקום והסדרת 2013

רשות ניקוז ומנהלות הנחלים מעוניינות לפתח צירי תנועה לאורך הנחלים אם ברגל, אם באופניים ואם ברכב בכדי להגדיל את חשיפת המבקרים והנגישות לטבע. לדעתנו, גישה זאת מעודדת בסופו של דבר את השמירה על הטבע.

שיקום נחל עין זהב

שיקום הירדן במקטע הירדנית

הסדרת נחל סער בעמק יעפורי שלב ב'

שיקום אקולוגי מעיין נון