פרויקטים בשימור קרקע

"אדמתכם לעיניכם זרמים אוכלים אותה ושממה כמהפכת זרמים"

 

פרויקטים בשימור קרקע

קרקע חקלאית היא אמצעי ייצור בסיסי למזון ומשאב טבע חיוני לקיום האנושות. בשיטות העיבוד המקובלות הקרקע הפוריה מתדלדלת ואובדת בקצב מהיר בהשוואה להתחדשותה הטבעית, ויש להתייחס אליה כאל משאב מתכלה.

בנוסף להתמודדות עם סחיפה ואבדן קרקע, פעולות שימור הקרקע מכוונות למניעת מכלול תהליכים של התדלדלות קרקע, כמו רטיבות יתר, המלחה, הרס המבנה והידוק.

ברשות ניקוז כינרת נושא שימור הקרקע מקבל חשיבות עליונה ומתוך כך מתבצעת עבודה רחבת היקף שמטרתה, בין היתר, היא ייצוב הקרקע ומניעת סחף.