נזקי שיטפונות - ינואר 2013

במהלך השבוע הראשון של ינואר 2013 בין ה- 09-06 בינואר 2013 ירדו באזור הגליל העליון,הגולן, עמק הירדן והגליל התחתון המזרחי כ 250 מ"מ בממוצע אזורי. עובי גשם תלת יומי זה מבטא גשם בהסתברות של כ 1% שהינו גשם קיצוני ביותר.

 

נזקי שיטפונות - ינואר 2013

גשם זה גרם לזרימות בכל נחלי אגן ההיקוות של הכינרת וכלל גם את כל הנחלים ה"רדומים" ובפרט בנחלי הגליל העליון והתחתון אשר זרמו בספיקות מפותחות וגרמו לנזקים כבדים ברכוש, ביישובים, במטעים ובשדות חקלאיים.

הנזקים כללו בעיקר נזקי סחף והצפות מקומיים כתוצאה מזרימות בנחלים וזרימות שמקורן בשדות חקלאיים.

אירוע זה נוסף על אירוע גשם חריג של מעל 100 מ"מ בממוצע שאירע בסוף דצמבר 2012 אשר הביא לרווית הקרקע והיווה תשתית קריטית ביצירת נגר ובהמשך לשטפונות החריגים אליהם נחשפנו.

לאחר הערכת מצב הובאו לכאן מספר דוגמאות:

קריסת גדות נחל דישון בית עלמין חולתה:

ספיקות שיא בנחל דישון חתרו בגדה הצפונית שלו ואיימו על בית העלמין עד כדי חשש לפינוי קברים. בוצעה עבודה ראשונית להפסקת הנזק והושלמו עבודות העפר של הסדרת הנחל וביצור הגדה במעבירי המים ובגדה הצפונית.

נחל החצבאני

קריסת גדות מאסיבית והצפות בשטחים חקלאיים, נזק גדול בסמוך לבית הילל והתקרבות מהותית של הנחל אל גדר המערכת של המושב עד כדי סיכון הכביש.

שיקום מסובך בשל הרגישות האקולוגית באפיק. יש צורך בהובלת אבן ומילוי לתיקון הגדות.

שטחי אמנת הכבול במרכז עמק החולה

נזקים כבדים לתעלות ההשקיה ושקיעת שטחים עד כדי אי יכולת לעבדם. יש למלות שטחים באדמה, לפנות סחף מהתעלות ולבצר גדות במספר מקומות.

כרגע מקודמת תכנית כללית לאזור אך יש לתת פתרונות מיידיים לעיבוד השטחים.

תעלה מערבית

בעקבות גלישה של התעלה המערבית לשטחי יסוד המעלה מכיוון דרום, התחלנו בעבודות עפר שכללו הגבהה של כול הדרך, משמורת החולה במערב, לכיוון מפגש התעלות במזרח ומשם לכיוון דרך יסוד בדרום.

יש להגביה את התעלה ולפלסה למניעת נקודות תורפה משום שקריסת התעלה תביא להצפת הבתים ולאזור התעשייה ביסוד המעלה.

תעלה מזרחית

לראשונה התחוללה גלישה בתעלה המזרחית מעל הסוללות וכתוצאה מכך זרמו כארבעה מליון מ"ק לאלפי דונמים חקלאיים בשטחים המזרחיים.

דרוש להגביה את הסוללות ולפלסן בכדי למנוע  נקודות תורפה. בשלב זה יש להתמקד באזור מפגש התעלות ועד הגשר הירוק מצפון.

שיקום עמק קדש

כמויות נגר גדולות, סחף ועצים שהגיעו עם נחל קדש גרמו לנזק לכרמים באזור הצפוני של העמק ולתשתיות דרכים. בצד הדרומי של העמק בשטחי רמות נפתלי ומלכיה התעלות נסתמו וחודשו.

מטעי כפר שמאי

נזקים כבדים מאוד למטעים ולתשתיות דרכים עד כדי הרס מוחלט של חלקות.

הובאו כמויות גדולות של אדמה והוסדרה תעלה.

אזור מגדל

ואדי חוצה מגדל- הנחל נסתם בסחף ודרך השירות לאורכו נחרבה. כל הקולטנים ביישוב נסתמו בסחף רב והכבישים כוסו באדמת סחף ממטעי הזיתים. חצרות, כבישים וקולטנים, שיקום כולל למערכת הניקוז. חפירת תעלת הגנה ושיקום האפיק המרכזי והסדרת מעביר מים בואדי חוצה מגדל.

אזור גינוסר

נחל עמוד זרם בספיקה גבוהה. הוא גרם לנזקים ולחתירות קשות עד לקריסת דרך השירות ממזרח לכביש 90. יבנו קירות תמך ופונו כמויות הסחף הגדולות מהאפיק.

באפיק נחל צלמון נפגעה המסלעה באזור מלון נוף גינוסר ומעביר מים גדול שנבנה בשנת 2004. המעביר יחודש וימוגן למניעת הישנות המקרה. נזקים בדרכים חקלאיות ממערב לכביש 90.

נחל ארבל

קטע ואדי חמאם – נסתם מסחף,  האפיק יוסדר ופונו עודפי סחף למורד.

קטע החוף – יש פגיעה במעביר קיים קטן, יש לנקות ולפנות עצים מהאפיק בסמוך לכביש 90. שיקום דרך חקלאית באורך כ 80 מטר.

נחל סמך

קטע שבין כביש 92 והכינרת. חתירות קשות בביצורי האבן לכיוון דרום ואיום מיידי על בתי הרשת של מטעי הבננות של קיבוץ עין גב. תבוצע הסדרה מיידית בדיפון אבן לאורך 150 מ' ונקיון האפיק.

שדה אילן

ניקוי עודפי סחף מתעלת נחל אדמי מצומת כביש 65 ועד הכניסה לישוב שיקום גשר בטון ממזרח לישוב שקרס לחלוטין, חפירת תעלת הגנה מצפון לשכונה הצפונית, הגנה מהבסיס הצבאי ושטחים דרומיים של גבעת יואב

 שרונה

עקב ריבוי גגות של חממות ורפתות נוצרו שטחים אטומים גדולים אשר הניבו כמויות נגר גדולות ובאירוע זה ראינו נזקים של  חריצים גדולים והשקעת סחף לסירוגין לאורך מקטע נחל שרונה בשדות הישוב, דרוש שיקום מחדש של כול האפיק כולל נקז תת קרקעי הממוקם מתחת לאפיק בשל השיפועים הנמוכים שלאורכו

קבר יתרו

שטחים נרחבים מהשדות הצפוניים של קיבוץ לביא התנקזו אל מתחם קבר יתרו, השיפועים החזקים במתחם הקבר גרמו לגריפת סלעים וסחף אל תוך מערכות הניקוז המקומיות אשר לא עמדו בעומס, גרמו להצפות במתחמי השרות של האתר ולזרימות חזקות בכביש הגישה ובהמשך לכיוון כפר זיתים, דרוש לקדם תעלת הגנה הקיפית במעלה ההר ולהסיט את הנגר אל נחל נמרה ומשם לנחל ארבל. פינוי עודפי סחף ושיקום הגינון ואבני השפה באתר

בקעת יבניאל

שטחים גדולים באגן נחל יבניאל טופלו בשיטות שימור נגר וקרקע בעיקר בשטחי ארבל ולביא והקטינו את נזקי החתירה שהתחוללו בשטחים המורדיים לאחר שצברו כמויות מים גדולות ובשיפועים גדולים, עם זאת נצפו חתירות קשות במיוחד שגרפו שטחים גדולים בעיקר בדרכי הגישה ובין גדודיות המטעים והפרדסים, יש צורך במילוי החתירות באבן ואדמה ובשיקום דרכים חקלאיות בדרכי מצע, בניית מערכת שיחין בשדות ובמפרים בדרכים לאיסוף הנגר במעלה.

אזור כפר חרוב

תעלת ניקוז אזורית שפרצה לתוך מטע זיתים גרמה לנזקים קשים למטע, חרצה אותו וסחפה את מערכת ההשקיה.

שטחי שדות בגולן:

1.תיקון דרכים חקלאיות.

2.תיקון חירוץ של 600 עד 800 מטר בתוך השטחים.

3.חידוש תעלה בין מטע אפיק לבין מטע זית גשור. מצריך מודד + באגר + משאית להוצאות עודפי אדמה. אורך התעלה כ450 מטר.

4.ניקוי והסדרה תעלה ראשית בתוך שטחי הגד"ש (עבודת באגר). אורך התעלה כ2 ק"מ.