אשפה ופסולת מוצקה

אשפה ופסולת מוצקה נאספת בתחומי אגן הכינרת ע"י הרשויות המקומיות באמצעות מיכלי אצירה, מכולות ומשאיות אשפה ומובלת דרך תחנות מעבר אל אתרי טפול מרכזיים. שני אתרי טפול מרכזיים באשפה ופסולת מוצקה משרתים את אגן היקוות הכינרת. האחד, "אתר תאנים", נמצא קרוב לחצור בתחום אגן הכינרת, קולט כ-700 טון אשפה ביום ומטפל בה בשיטת ה"קבורה הסניטרית". השני, "אתר חג"ל", נמצא באזור היישוב מנחמיה מחוץ לאגן היקוות הכינרת, קולט כ- 1000 טון אשפה ביום ומטפל בה בשיטה דומה. האשפה באתרים הנ"ל ובתחנות המעבר יוצרת תשטיפים מזוהמים מאוד. באתר תאנים קיים איטום בקרקעית האתר וכל התשטיפים מתנקזים אל מאגר מיוחד ומסולקים אל מערכת אזורית לטפול בשפכים. נדרש מעקב אחר סילוק תשטיפי האשפה באתר תאנים ובתחנות המעבר ואחר שפיכת אשפה ופסולת במקומות שאינם מיועדים לכך.