מטרות העל לתכנון חופי הכינרת

מטרות העל לתכנון חופי הכינרת

חופי הכנרת יפותחו כפארק, המספק מגוון רחב של אפשרויות לפעילות פנאי ונופש, ביבשה ובמי האגם, ברמות שונות של פיתוח, בסביבה מזמינה ואיכותית המשקפת את ערכי המורשת, הטבע, החקלאות וההתיישבות של האגם.

חופי הכנרת יהוו מוקד משיכה לנופש, לטיול, ללימוד ולחוויית תרבות כוללת, זאת תוך שמירת איכות מימי הכנרת כמקור מים עיקרי וחשוב בישראל.

מטרות הכנת תוכנית ארצית מפורטת לחופי רחצה בכנרת
וקטעי שביל סובב כנרת המקשרים ביניהם:

– ליצור איזון ראוי – בין פיתוח וטיפוח בסביבת החופים כנכס תיירותי, לבין שמירת משאבי טבע ונוף ונגישות הציבור אל החופים.

– לאפשר מיצוי הפוטנציאל התיירותי הגלום בחופי הכנרת לרווחת הציבור

– בכלל זה שמירה וטיפוח ערכי טבע ונוף, תוך שמירת הכנרת כמאגר מי שתייה חיוני למדינה.

– לקבוע הוראות והנחיות שיבטיחו השתלבות והלימה עם תפישה תכנונית כוללת לאזור ובכלל זה עם תמ"א 13 ‏שינוי מס' 10‏.

מטרות העדכון לתוכנית המתאר הארצית הכללית :

-לאפשר מיצוי הפוטנציאל התיירותי הגלום במרחב הכנרת וחופיה.

– לאפשר שימוש לצבור הרחב בחופיה, ביו היתר על ידי פיתוח שביל סובב כנרת.

– הכל תוך שמירה וטיפוח השטחים הפתוחים.

– לשמר את הכנרת ‏כמאגר המים של מדינת ישראל, ובתפקודיו הנמליים.

– לפתח ולשמר את אתרי ההתיישבות, המורשת, הדת וערכי הטבע והנוף לאורך הכנרת.

– כל אלו על ידי יצירת מסגרת תכנונית כוללת ומשולבת למרחב הכנרת וחופיה, על בסיס עקרונות תמ"א/35, תמ"מ/9/2 ועקרונות תכנון בר קיימא.