פיקוח ואכיפה

יחידת פיקוח ואכיפה הוקמה בעקבות אישור חוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת התשס"ח 2008, מתור מטרת החוק: "ולהגביר את האכיפה של החיקוקים שנועדו למנוע ולצמצם את הפגיעה בכינרת".

 

פיקוח ואכיפה

ביחידה, ארבעה מפקחים בעלי רכבי שטח 4*4 וספינת פיקוח האוכפים את 23 החוקים והתקנות המצורפים לחוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת, התשס"ח 2008, במטרה להגן על הכינרת וסביבתה.

כמו כן קיימת יחידת מתנדבים המופעלת ע"י משטרת טבריה וממומנת ע"י המשרד להגנת הסביבה ורשות ניקוז כינרת. היחידה פועלת בחופי הכינרת ומסייעת למפקחי האיגוד לאכיפת החוקים הסביבתיים באזור הכינרת ובהם: חוק הניקיון, חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, חוק שמירת הסביבה החופית, חוק המים וחוקים נוספים.

היחידה פועלת לאכיפת חוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת, החוקים המופיעים בתוספת השנייה לחוק וחוקי עזר שאושרו בהתאם לחוק הראשי. (יש לעשות קישורים לחוקים הרלוונטיים).

היחידה פועלת בשיתוף פעולה עם יחידות אכיפה במרחב, בראש עם משטרת ישראל המחוז הצפוני:

תחנת טבריה – תאום פעילות האכיפה, הפעלת יחידת מתנדבים במימון המשרד להגנת הסביבה, טיפול שוטף באירועי אכיפה, חקירות ואיתור עבריינים.

תחנת קצרין – תאום אכיפה, הפעלת ניידת שיטור משולב עם התחנה בחופים המזרחיים של הכינרת, טיפול שוטף באירועי אכיפה, חקירות ואיתור נעדרים.

שיטור ימי – סיורים משותפים, אכיפת חוק בטיחות השייט – מניעת סיכון של מתרחצים ע"י כלי שייט.

שיתוף פעולה עם יחידות אכיפה נוספות:

משרד החקלאות אגף הדייג – מתקיימים סיורים משותפים עם פקחי אגף הדייג לאיתור עבריינים הדגים באופן בלתי חוקי. מטופלים אירועי דייג לא חוקי המאותרים ע"י הפקחים באופן שותף. פקחי איגוד ערים נוטלים חלק בתורנות למניעת דייג באזור צפון הכינרת בעונת הטלת האמנונים.

משרד להגנת הסביבה יח' עיטם שמירה על הסביבה החופית –  פקחי איגוד ערים כינרת מאתרים פגיעות בסביבה החופית ע"י גורמים שונים ומעבירים את הטיפול לפקחי יחידת עיטם. מתבצע שיתוף פעולה רציף עם פקחי היחידה לאכיפת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, חוק תכנון ובנייה, חוק המים וחוקים נוספים.

רשות המים מנהלת הכינרת –  פקחי איגוד ערים מאתרים מוקדי זיהום מים, גלישות ביוב, ומפגעים העלולים לייצור זיהום, ומטפלים במניעה ובאכיפה בשיתוף פעולה עם פקחי מנהלת הכינרת.

משרד האוצר פיקוח על הבנייה – פקחי איגוד ערים הוסמכו לאכיפת חוק התכנון והבנייה ופעלים לאיתור עברות בנייה בחופים, הפקחים מטפלים בהוצאת צווי הריסה לבנייה לא חוקית במרחב וזאת בתיאום ובשיתוף פקחי הבנייה הן של הועדות המקומיות והן של הועדה המחוזית לתכנון ובנייה.

מנהל מקרקעי ישראל פיקוח על השתלטות על מקרקעי ציבור – פקחי האיגוד הוסמכו לאכיפת חוק מקרקעי ציבור סילוק פולשים ופועלים בשיתוף פעולה עם פקחי מנהל מקרקעי ישראל לסילוק פולשים מקרקעות המדינה.

רשות הטבע והגנים –  פקחי האיגוד מסייעים לפקחי רשות הטבע והגנים במניעת פגיעה בשמורות טבע וגנים לאומיים שנמצאים בסמוך לכינרת. הפקחים מסייעים בניקיון ופיתוח השטחים לפי הכללים שנקבעים ע"י רשות הטבע והגנים.

קרן קיימת לישראל – פקחי האיגוד מפקחים על עבודות כריתה וגיזום עצים מוגנים בחופי הכינרת.