Coming soon ...

אגף חינוך, קהילה והסברה

אגף חינוך, קהילה והסברה דואג לטיפוח, שימור והעלאת המודעות לחשיבות וייחודיות הכינרת ואגן ההיקוות שלה, תוך יצירת שינוי התנהגותי המבטא מודעות סביבתית. האגף נותן מענה לרשות ניקוז ונחלים כינרת על כל אגפיה בכל הנושאים הקשורים לחינוך, הסברה ודוברות.

פעילות החינוך וההסברה נגזרת מהיעדים המרכזיים של שלושת האגפים, תוך ראייה מערכתית של כל השותפים, ביניהם שיקום, הסדרה ותחזוקה של נחלים, מניעת זיהומים באגן ההיקוות ובאגם, שמירת איכות מי הכינרת כמקור מים ראוי וחיסכון במים, הסברה בחופים, נגישות הציבור, טיפוח החופים, ניקיון, מודעות לחוקים ולכללים המופעלים בכינרת.
אגף חינוך, קהילה והסברה מרכז מספר פרויקטים, העיקריים שבהם: שומרי הנחל, פרויקט אקו- כינרת המעבדה השטה, הולכים על נקי- זו הכינרת שלנו ושביל סובב כינרת.

מהפכת החופים השקטים

עלייה של 30 אחוז בכמות הנופשים שהסתכמה בכ-170 אלף איש, וירידה משמעותית בכמויות האשפה

'זורמים לירדן' צעדה והפנינג קהילתי למען שיקום מורד הירדן

צעדת 'זורמים לירדן' התקיימה זו השנה הרביעית ברציפות, מאות מתושבי מועצה אזורית עמק הירדן והסביבה הגיעו לחגוג את יום המים הבינלאומי בצעדה לאורך מורד הירדן המשתקם, ולהנות בסיום מהפנינג סביבתי באום ג'וני.

הידעת?

משמר הסביבה כינרת הוא גוף התנדבותי שהוקם ע"י איגוד ערים כינרת, המשרד להגנת הסביבה ומשטרת ישראל במטרה לשמור על הסדר בחופים, הניקיון ואיכות הסביבה החופית

דיווח על מפגע

הרשמה לדיוור אלקטרוני

יש למלא את כל השדות באופן תקין.
שומרי הנחל