המעבדה השטה

להכיר את הכינרת לעומק "אקו כינרת – מעבדה שטה"

במהלך ההפלגה במעבדה השטה, נכיר את צפונותיה של הכינרת, נדבר על חשיבותה ועל המחקרים שנערכים בה.
נראה כיצד דוגמים מים וקרקעית לצורך מחקר, נאסוף פלנקטון בעזרת רשת מקצועית מיוחדת, נערוך מדידות שונות ונבחן את היצורים הזעירים שחיים באגם באמצעות מקרוסקופ. המשתתפים בהפלגה עוברים בתחנות וחווים את הפעילויות הבאות

תחנת פתיחה- דברים שרואים מכאן לא רואים משם – תצפית גיאוגרפית ונקודות מבט אקולוגית מלב האגם על סביבתו

ספארי מיקרוסקופי – איסוף ובחינה של החי בכינרת

סנדוויץ' של מים – מדידת חמצן וטמפרטורה במים באמצעות ציוד חדיש והתוודעות לתופעת השיכוב שייחודית של הכינרת.

מה קורה שם למטה? – דיגום קרקעית הכינרת או דיגום של מים מהעומק, מדידת עכירות המים

"מאיפה משתין הדג"?– כיצד הדג מתאים עצמו לחיים במים

הפלגות מודרכות ע"י צוות מיומן ומקצועי של אגף חינוך, קהילה והסברה ב"רשות ניקוז ונחלים כינרת".

** שתיים או שלוש מתוך ארבע התחנות המוצעות.
הפעילות מותאמות לפי: גיל המשתתפים, אופי הסיור ועונת השנה ומזג אויר.