אגף חינוך והסברה

אגף חינוך קהילה והסברה ברשות ניקוז ונחלים כינרת, הוקם בשנת 2009.

תפקיד האגף לדאוג לטיפוח, שימור והעלאת המודעות לחשיבות וייחודיות הכינרת ואגן ההיקוות שלה, תוך יצירת שינוי התנהגותי המבטא מודעות סביבתית .

האגף נותן מענה לרשות ניקוז ונחלים כינרת ובכלל זה אגף מנהלת הכינרת, הפועל כזרוע הביצוע של איגוד ערים כינרת, בכל הנושאים הקשורים לחינוך, הסברה ודוברות .

פעילות החינוך וההסברה נגזרת  מהיעדים המרכזיים של שלושת האגפים, תוך ראייה מערכתית של כל השותפים:

רשות ניקוז כינרת: שיקום, הסדרה ותחזוקה של נחלים, מניעת נזקי שיטפונות בעיות סחף ושימור קרקע (רשות ניקוז, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה)

אגף מנהלת הכינרת עבור איגוד ערים כינרת: ניהול החופים, נגישות הציבור, טיפוח החופים,  ניקיון, מודעות לחוקים ולכללים המופעלים בכינרת כמו:  חופים שקטים ואיסור נהיגה ברצועת החוף.

אגף חינוך קהילה והסברה מורכב משלוש יחידות משנה:

חינוך- עבודה מול מערכת החינוך הפורמלית

קהילה – עבודה מול קהילות באזור הכינרת ואגן ההיקוות, בעיקר בחינוך הלא פורמלי

הסברה, דוברות ויח"צ – מיצוב האירגון תוך יצירת מודעות ואהדה לפעילותו מתן שרות הסברתי לקהל המבקרים בכינרת ובאגן ההיקוות.