208.80- קו אדום עליון

מפלס הכינרת ב-28/05/15

211.835-

ירידה של 0.5 ס"מ.
ב-27/05/15 היה גובה המפלס 211.83- מ'.

עוד 3.035 מ' לקו האדום העליון.

213.00- קו אדום תחתון

נתוני המפלס באדיבות רשות המים

תאריך: 30/05/2015 שעה:
טמפרטורהלחותמהירות רוח קמ"ש

חינוך והסברה

שרותים אירגוניים

הידעת?

בעונת ההטלה של האמנונים המתחילה באמצע אפריל ומסתיימת באמצע יוני, הדיג באזור בקעת הבטיחה (בית ציידא) אסור

דיווח על מפגע

הרשמה לדיוור אלקטרוני

 

שביל סובב כינרת

הולכים על נקי - זאת הכינרת שלנו