208.80- קו אדום עליון

מפלס הכינרת ב-23/04/14

211.03-

המפלס נותר ללא שינוי
ב-22/04/14 היה גובה המפלס 211.03- מ'.

עוד 2.23 מ' לקו האדום העליון.

213.00- קו אדום תחתון

נתוני המפלס באדיבות רשות המים

תאריך: 23/04/2014 שעה:
טמפרטורהלחותמהירות רוח קמ"ש

חינוך והסברה

שרותים אירגוניים

הידעת?

הקנס על השארת לכלוך בחופי הכנרת עומד על 750 ₪!

דיווח על מפגע

הרשמה לדיוור אלקטרוני

הולכים על נקי - זאת הכינרת שלנו