Coming soon ...

הידעת?

גם פקקים ובדלי סיגריות הם אשפה. הם נשארים על החוף, מתערבבים עם הצדפים ולא "עוזבים" את החוף. השליכו אותם לפח בתום הבילוי

דיווח על מפגע

הרשמה לדיוור אלקטרוני

יש למלא את כל השדות באופן תקין.
שביל סובב כינרת
שומרי הנחל