208.80- קו אדום עליון

מפלס הכינרת ב-23/07/14

211.92-

ירידה של 1.5 ס"מ.
ב-22/07/14 היה גובה המפלס 211.905- מ'.

עוד 3.12 מ' לקו האדום העליון.

213.00- קו אדום תחתון

נתוני המפלס באדיבות רשות המים

תאריך: 23/07/2014 שעה:
טמפרטורהלחותמהירות רוח קמ"ש

חינוך והסברה

שרותים אירגוניים

הידעת?

תוכנית "הולכים על כנרת נקיה" הינה יוזמה של איגוד ערים כנרת והמשרד להגנת הסביבה. באמצעות פעילות הסברה, חינוך ואכיפה אנו מבקשים לגייס את הציבור לשמור על נקיון הכנרת

דיווח על מפגע

הרשמה לדיוור אלקטרוני

שביל סובב כינרת

הולכים על נקי - זאת הכינרת שלנו