208.80- קו אדום עליון

מפלס הכינרת ב-13/04/14

211.01-

המפלס נותר ללא שינוי
ב-12/04/14 היה גובה המפלס 211.01- מ'.

עוד 2.21 מ' לקו האדום העליון.

213.00- קו אדום תחתון

נתוני המפלס באדיבות רשות המים

תאריך: 21/04/2014 שעה:
טמפרטורהלחותמהירות רוח קמ"ש

חינוך והסברה

שרותים אירגוניים

הידעת?

סכר דגניה נועד לצמצם את זרימת מי הכנרת לנחל הירדן. בשנים גשומות במיוחד פותחים את הסכר. פתיחת הסכר בשנת 1995 הייתה הפעם האחרונה שזה קרה

דיווח על מפגע

הרשמה לדיוור אלקטרוני

הולכים על נקי - זאת הכינרת שלנו