208.80- קו אדום עליון

מפלס הכינרת ב-01/04/15

211.885-

עלייה של 0.5 ס"מ.
ב-31/03/15 היה גובה המפלס 211.89- מ'.

עוד 3.085 מ' לקו האדום העליון.

213.00- קו אדום תחתון

נתוני המפלס באדיבות רשות המים

תאריך: 02/04/2015 שעה:
טמפרטורהלחותמהירות רוח קמ"ש

חינוך והסברה

שרותים אירגוניים

הידעת?

הקנס על השארת לכלוך בחופי הכינרת עומד על 750 ₪!

דיווח על מפגע

הרשמה לדיוור אלקטרוני

 

שביל סובב כינרת

הולכים על נקי - זאת הכינרת שלנו