Coming soon ...

הידעת?

הפזמונאית והזמרת נעמי שמר נולדה בקבוצת כינרת ב-13 ביולי בשנת 1930 להורים שהיו ממייסדי הקבוצה

דיווח על מפגע

הרשמה לדיוור אלקטרוני

יש למלא את כל השדות באופן תקין.
שביל סובב כינרת
שומרי הנחל